Mëngjes, ditë, mbrëmje dhe natë

< Morning, day, evening and nightPërshëndetje, përshëndetje!
Ky është një mëngjes... Mëngjes, Mëngjes, Mëngjes
Morning.jpg
Kjo është një ditë... Ditë, ditë, ditë.
Coash Townland - geograph.org.uk.jpg
Kjo është një mbrëmje... Mbrëmje, mbrëmje, mbrëmje.
Kjo është një natë... Natë, natë, natë.

Përshëndetje, përshëndetje!

Mirëmëngjes! Mëngjes! Mëngjes, Mëngjes, Mëngjes
Mirëdita! Ditë, ditë, ditë.
Mirëmbrëma! Mbrëmje, mbrëmje, mbrëmje.
Natën e mirë! Natë, natë, natë.

Movicons2-hello.gif
Mirupafshim, Mirupafshim! 
Movicons2-hello.gif
Hello, hello, hello, hello!

This is morning... Morning, morning, morning.
This is day... Day, day, day.
This is evening... Evening, evening, evening.
Madhabkunda evening.jpg
This is night... Night, night, night.
Night.jpg

Hello, hello, hello, hello!
Coash Townland - geograph.org.uk.jpg
Good morning! Morning, morning, morning.
Good day! Day, day, day.
Good evening!.. Evening, evening, evening.
Good night! Night, night, night.

Good bye, good bye!

We say "Good morning!" in the morning.
We say "Good day!" during the day.
We say "Good evening!" in the evening.
We say "Good night!" at night.

[edit]