Πρωί, μέρα, απόγευμα και νύχτα

< Morning, day, evening and night

Γεια σου!
Αυτό είναι πρωί... Πρωί, πρωί, πρωί.
Morning.jpg
Αυτή είναι μέρα... Μέρα, μέρα, μέρα.
Coash Townland - geograph.org.uk.jpg
Αυτό είναι απόγευμα... Απόγευμα, απόγευμα, απόγευμα.
Αυτή είναι νύχτα... Νύχτα, νύχτα, νύχτα.

Γεια σου!

Καλημέρα! Πρωί, πρωί, πρωί.
Γεια σου! Μέρα, μέρα, μέρα.
Καλησπέρα! Βράδυ, βράδυ, βράδυ.
Καληνύχτα! Νύχτα,νύχτα, νύχτα!

Movicons2-hello.gif
Γεια σου!Το πρωί λέμε: "Καλημέρα!"
Την ημέρα λέμε: "Γεια σου!"
Το απόγευμα λέμε: "Καλησπέρα!"
Την νύχτα λέμε: "Καληνύχτα!"


Movicons2-hello.gif
Hello, hello, hello, hello!

This is morning... Morning, morning, morning.
This is day... Day, day, day.
This is evening... Evening, evening, evening.
Madhabkunda evening.jpg
This is night... Night, night, night.
Night.jpg

Hello, hello, hello, hello!
Coash Townland - geograph.org.uk.jpg
Good morning! Morning, morning, morning.
Good day! Day, day, day.
Good evening!.. Evening, evening, evening.
Good night! Night, night, night.

Good bye, good bye!

We say "Good morning!" in the morning.
We say "Good day!" during the day.
We say "Good evening!" in the evening.
We say "Good night!" at night.


|Q=

1 Αυτή είναι _______. Night.jpg

μέρα
πρωί
νύχτα
απόγευμα

2 Τι λέμε; Morning.jpg

Καλημέρα!
Γεια σου!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα!

3 Πώς είναι η μέρα;

Ήρεμη.
Καλό.
Καλή.
Καλός.

4 Η Ελένη πώς είναι?

Ήρεμη.
Καλό.
Καλός.
Καλή.

|T=Δοκίμασε τον εαυτό σου }}