Czysta Dziewico

< O Virgin PureKandila.gif

Mario, czysta Dziewico, najświętsza Bogurodzico.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Królowo, Matko Dziewicza, runo nas okrywające,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
WywyŜszona nad niebo, jaśniejsza od światła.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Radości chórów dziewic, aniołów przewyŜszająca,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Jaśniejąca na niebie bardziej od gwiazd wszystkich.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Świętsza od wszystkich zastępów niebieskich,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Mario, zawsze Dziewico, całego świata Pani.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Nieskalana Oblubienico, najświętsza Pani,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Mario Oblubienico, Pani, radości naszej przyczyno.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Dziewczyno uświęcona, Królowo, Matko najświętsza,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Czcigodniejsza od Cherubinów i bardziej wysławiona.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Od Serafinów bezcielesnych i Tronów bardziej chwalebna,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Raduj się, pieśni Cherubinów, raduj się, hymnie aniołów.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Raduj się, śpiewie Serafinów, radości archaniołów,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Raduj się, pokoju i szczęścia porcie zbawienia.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Święty Przybytku Słowa i niezniszczalności,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Raduj się, raju zachwycający Ŝycia wiecznego.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Raduj się, Drzewo Ŝycia i źródło nieśmiertelności.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Błagam Ciebie, Pani, teraz modlę się do Ciebie.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Proszę Ciebie, Królowo wszystkich, łaskawość Twoją,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
Dziewczyno uświęcona i bez skazy, Pani Najświętsza.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Proszę Ciebie gorąco, Świątynio nieskalana,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.
WspomóŜ mnie, wyrwij mnie wrogom moim.
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona,
Uczyń mnie dziedzicem Ŝycia wiecznego,
Raduj się, Oblubienico niezaślubiona.

===Translation by Bishop Basil===
O Pure Virgin - Tone 5
A
O pure and virgin Lady,
O spotless Theotokos: Rejoice, O unwedded Bride!

O Virgin Queen and Mother
O dewy fleece most sacred: Rejoice, O unwedded Bride!

B
O height transcending heaven above
O beam of light most radiant:
Rejoice, O unwedded Bride!

O joy of chaste and virgin maids
surpassing all the angels:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
O brilliant light of heaven above
most clear and most radiant:
Rejoice, O unwedded Bride!

Commanding chief of heavenly hosts
O holiest of holies
Rejoice, O unwedded Bride!

A
O ever-virgin Mary
O Mistress of creation:
Rejoice, O unwedded Bride!

O Bride all-pure and spotless
O Lady all-holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
O holy Mary, Bride and Queen
and cause of our rejoicing
Rejoice, O unwedded Bride!

O Maiden Queen most honourable
O Mother most holy
Rejoice, O unwedded Bride!

C
More precious than the cherubim
more glorious than the seraphim:
Rejoice, O unwedded Bride!

Surpassing principalities
dominions, thrones and powers:
Rejoice, O unwedded Bride!

A
Rejoice, song of the cherubim
Rejoice, hymn of the angels:
Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, ode of the seraphim
and joy of the archangels:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
Rejoice, O peace; Rejoice, O joy
and haven of salvation: Rejoice, O unwedded Bride!

O bridal chamber of the Word
unfading, fragrant blossom:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
Rejoice, delight of paradise
Rejoice, life everlasting:
Rejoice, O unwedded Bride!

Rejoice, O holy tree of life
and fount of immortality:
Rejoice, O unwedded Bride!

A
I supplicate thee, Lady
I humbly call upon thee:
Rejoice, O unwedded Bride!

O Queen of all, I beg thee
to grant me thy favor:
Rejoice, O unwedded Bride!

B
O spotless and most honoured maid
O Lady all holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

I call upon thee fervently
thou temple most holy:
Rejoice, O unwedded Bride!

C
O thou my help, deliver me
from harm and all adversity:
Rejoice, O unwedded Bride!

And by thy prayers show me to be
an heir of immortality:
Rejoice, O unwedded Bride!


===Translation by the Holy Nativity Convent, Pennsylvania===
Refrain: Rejoice, O Unwedded Bride!
 O Virgin pure, immaculate/ O Lady Theotokos
O Virgin Mother, Queen of all/ and fleece which is all dewy
More radiant than the rays of sun/ and higher than the heavens
Delight of virgin choruses/ superior to Angels.
Much brighter than the firmament/ and purer than the sun's light
More holy than the multitude/ of all the heav'nly armies.

Rejoice, O Unwedded Bride!

O Ever Virgin Mary/ of all the world, the Lady
O bride all pure, immaculate/ O Lady Panagia
O Mary bride and Queen of all/ our cause of jubilation
Majestic maiden, Queen of all/ O our most holy Mother
More hon'rable than Cherubim/ beyond compare more glorious
than immaterial Seraphim/ and greater than angelic thrones.

Rejoice, O Unwedded Bride!

Rejoice, O song of Cherubim/ Rejoice, O hymn of angels
Rejoice, O ode of Seraphim/ the joy of the archangels
Rejoice, O peace and happiness/ the harbor of salvation
O sacred chamber of the Word/ flow'r of incorruption
Rejoice, delightful paradise/ of blessed life eternal
Rejoice, O wood and tree of life/ the fount of immortality.

Rejoice, O Unwedded Bride!

I supplicate you, Lady/ now do I call upon you
And I beseech you, Queen of all/ I beg of you your favor
Majestic maiden, spotless one/ O Lady Panagia
I call upon you fervently/ O sacred, hallowed temple
Assist me and deliver me/ protect me from the enemy
And make me an inheritor/ of blessed life eternal.

Rejoice, O Unwedded Bride!

[edit]


O Virgin Pure.jpg