Phos Hilaron

< Phos HilaronPogodna światłości Ojca świętej chwały,
Nieśmiertelnego Pana niebiosów i ziemi,
Jezu Chryste. Pod zachód dzień nam dobiegł cały,
I gwiazdę już wieczorną oczami naszymi
Oglądamy w niebie, ku czci Twojej, Boże,
Ojcze, Synu, i Duchu świętości, śpiewamy,
Boś godzien jest, o Panie, by o każdej porze,
Głoszono Twoją chwałę zbożnymi pieśniami,
O wielki Synu Boży, Tyś życia szafarzem,
Przeto Ci świat pieśń chwały
wdzięcznie składa w darze.

O Gladsome Light of the Holy Glory of the Immortal Father, Heavenly, Holy, Blessed Jesus Christ!

Now that we have come to the setting of the sun and behold the light of evening, we praise God Father, Son and Holy Spirit.

For meet it is at all times to worship Thee with voices of praise. O Son of God and Giver of Life, therefore all the world doth glorify Thee.

http://orthodoxtwopartmusic.org/files/01_MIXST083_TwoPart.mp3
http://orthodoxtwopartmusic.org/files/O-Gladsome-Valaam.mp3
http://orthodoxtwopartmusic.org/files/01_MIXST082_TwoPart.mp3
http://orthodoxtwopartmusic.org/files/O-gladsome-light-byzantine.MID
http://www.stanthonysmonastery.org/music/Vespers/b2955_Joyous_Light.pdf
http://dowoca.org/files/music/Vespers/gladsome_light_carp.pdf

[edit]


Jesus Prayer.jpg