Καθησυχαστικός Γκρούκ

< Piet Hein - Consolation grook
Είναι τόσο οδυνηρό να χάσεις ένα γάντι,

Να όμως, τι είναι πιο οδυνηρό:
να χάσεις το ένα,
να πετάξεις το δεύτερο,
και να βρεις το πρώτο
την ίδια ημέρα!

Losing one glove
is certainly painful,
but nothing
compared to the pain,
of losing one,
throwing away the other,
and finding
the first one again.


1 Πού φοράς τα γάντια?

Στο κεφάλι?
Στα χέρια?
Στα πόδια?

2 Τι είναι χειρότερο από το να χάσεις ένα γάντι?

Να χάσεις και τα δύο γάντια την ίδια στιγμή.
Να μην έχεις καθόλου γάντια.
Να το βρεις όταν θα έχεις πετάξει το άλλο.

3 Πού φοράς τις κάλτσες?

Στο μπάνιο?
Στα πόδια?
Στο κεφάλι?