Παρακαλώ! - Ευχαριστώ!

< Please - Thank youΕυχαριστώ!
Ευχαριστώ πολύ!
Δεν κάνει τίποτα.
Μα τι λέτε τώρα! Δεν κάνει τίποτα!
Στην υγειά σας!
Παρακαλώ!

Thank you!
Thank you very much!
Not at all!
Not at all!
You're welcome! That's all right!
You're welcome!

[edit]