RP - Can you put a banana in a glass/Polish

< RP - Can you put a banana in a glass
http://w-t.me/Russian-
  1. Африканские животные 1 (African animals 1)
  2. Весёлая семья (A merry family)
  3. Домашнее хозяйство 1 (Household 1)
  4. Транспорт 1 (Transport 1)
  5. Цветa 1 (Colours 1)
  6. Цвета 2 (Colours 2)
  7. Числа 1-10 (Numbers 1-10)
  8. Что это? 1 (What is it? 1)
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 · 28 · 29,30,31

- Chciałbym, żeby jablko było w szklance.
- Czy mozesz włozyc jabłko do szklanki?
- Proszę bardzo.
- Jabłko mieści sie w szklance.
- To jabłko mieści sie w szklance.
- Czy możesz teraz wyjac jabłko ze szklanki?
- Proszę bardzo.
- Czy możesz włożyc banana do szklanki?
- Sprobuję.
- Nie mieści sie.
- Banan nie mieści sie do szklanki.
- Ta szklanka jest za mała.
- Niecały banan mieści sie w szklance.
- Tylko poł banana miesci sie w szklance.
- Poł banana mieści sie w szklance.
- To jest cały banan,
- a to jest poł banana.
- To jest poł banana i to jest poł banana,
- a to jest cały banan.
- Cały banan nie mieści sie w szklance.
- Tylko poł banana mieści sie w szklance.


 I would like to put an apple inside a glass.
- Can you put an apple into a glass?
- There you go.
- An apple fits inside a glass.
- This apple fits inside the glass.
- Can you now take the apple out of the glass?
- There you go.
- Can you put a banana into a glass?
- I’ll try.
- It doesn't fit.
- The banana doesn't fit inside the glass.
- This glass is too small.
- A whole banana doesn't fit inside a glass.
- Only half a banana fits inside a glass.
- Half a banana fits inside a glass.
- This is a whole banana,
- and this is half a banana.
- This is half a banana and this is half a banana,
- and this is a whole banana.
- A whole banana doesn't fit inside a glass.
- Only half a banana fits inside a glass.