Ile jabłek jest w pudełku?

< RP - How many apples are in the box

Ile jabłek jestw pudełku? Ile jabłek jestw pudełku?
Dwa jabłka są w pudełku.
Dwa. Dwa jabłka. Jedno, drugie. Raz, dwa.
Dwa jabłka są w pudełku.
Ja mam pięć palców.
Pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty, piąty.
Pięć palcow.
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
Dziesięć palców. Mam dziesięć palców.
To jest dłoń. To jest dloń.
To są palce. Palce.
Dłoń, palce. To jest ręka. To jest ręka.
To jest moja ręka.
Ręka ma pięć palców.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Ręka ma pięć palców.


- How many apples are in the box? How many apples are in the box?
- Two apples are in the box.
Two. Two apples. One, two. One, two.
Two apples are in the box.
I have five fingers.
First finger, second, third, fourth, fifth.
Five fingers.
One, two, three, four, five.
Six, seven, eight, nine, ten.
Ten fingers. I have ten fingers.
This is a hand. This is a hand.
These are the fingers. Fingers.
Palm, fingers. It is a hand. It is a hand.
This is my hand.
A hand has five fingers.
One, two, three, four, five.
A hand has five fingers.