How many pencils are on the table?

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 · 28 · 29,30,31

To jest kredka. Kredka.
To jest kredka.
To też jest kredka. To też jest kredka.
To są dwie kredki.
Kredka. To też jest kredka.
Ile tu jest kredek?
Dwie. Raz, dwa.
To są dwie kredki.
Ile teraz jest kredek?
Trzy. To są trzy kredki.
Raz, dwa, trzy.
Cztery. Pięć.
Ile teraz jest kredek? Pięć.
Teraz jest pięć kredek.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Pięć kredek. Pięć kredek leży na stole.
Na stole leży pięć kredek.
Włożę je do pudełka.
W pudełku jest pięć kredek.
W pudełku jest pięć kredek.
Wyjmę dwie kredki.
Wyjąłem dwie kredki.
Dwie kredki leżą obok pudełka.
Ile kredek jest w pudełku?
Trzy.
Tu są trzy kredki.
W pudełku są trzy kredki.
Teraz pudełko jest puste.
Teraz pudełko jest puste.
Wszystkie kredki leżą obok pudełka.
Wszystkie kredki leżą obok pudełka.
Pięć kredek leży obok pudełka.
Pudełko jest puste.
Pięć kredek leży obok pudełka.

Test Yourself

1 This is a _______ . Pencil.jpg

chair
pencil
table
paper

2 It's a _______ . Pen.jpg

chair
table
paper
pen

3 What is this? Chair.jpg

It's a table.
It's a pen.
It's a chair.
It's a paper.