Kieltenopiskelun 10 käskyä

< Ten suggestions for language learning
Kató Lomb.jpg
AdvancedВысокий
BasicЭлементарный
BeginnerНовичок
Course
... further results

Kato Lomb esitti yksinkertaisen kaavan, joka määrittelee kielen omaksumisen lopputuloksen: käytetty aika + motivaatio = lopputulos.

 1. Vietä aikaa kielen parissa joka päivä - jos aikaa on erittäin vähän käytettävissä, niin yritä löytää edes kymmenen minuuttia. Aamun tunnit ovat tässä suhteessa erityisen arvokkaita: varhainen lintu sanan nappaa!
 2. Jos into opiskeluun tuntuu hiipuvan liian nopeasti, älä pakota itseäsi, mutta älä myöskään lopeta opiskelua kokonaan. Vaihtele opiskelutapoja, esim. lukemisen sijaan voit kuunnella radiota; kirjallisten tehtävien sijaan voit selailla sanakirjaa jne.
 3. Älä opettele ulkoa asiayhteydestä irrallisia lauseita.
 4. Tekstiä lukiessasi kirjoita lauseita marginaaliin ja käytä niitä mahdollisuuksien mukaaan "valmiina elementteinä" omissa keskusteluissasi.
 5. Yritä kääntää mielessäsi kaikkea mahdollista: vilkkuvia mainostauluja, liikkeiden kylttejä, satunnaisia katkelmia kuulemistasi keskusteluista jne. Jopa väsyneet aivot nauttivat pikaisista, improvisoiduista käännöksistä.
 6. Paina mieleesi vain opettajan korjaamaa aineistoa. Älä kertaa itse kirjoittamiasi tekstejä, ellet ole varma niiden oikeellisuudesta. Näin estät virheellisten ilmausten juurtumista mieleesi. Jos opiskelet yksin, ilman opettajaa, paina mieleesi vain aineistoa, jonka oikeellisuudesta sinulla ei ole epäilystä.
 7. Paina idiomaattiset ilmaukset mieleesi aina yksikön ensimmäisessä persoonassa. Esim. "I am only pulling your leg.".
 8. Vieras kieli on kuin linnake. On suositeltavaa käydä hyökkäykseen sitä vastaan kaikilla rintamilla yhtä aikaa: lue sanomalehtiä, kuuntele radiota, katsele alkuperäiskielellä esitettyjä elokuvia, lue teknisiä tai tieteellisiä artikkeleita, lue oppikirjoja, keskustele vieraalla kielellä aina kuin mahdollista.
 9. Älä pelkää puhua vieraalla kielellä. Älä pelkää tekeväsi virheitä, vaan sen sijaan pyydä puhekumppaniasi korjaamaan mahdolliset virheesi. Ja mikä tärkeintä, älä loukkaannu, mikäli hän todellakin alkaa korjaamaan virheitäsi.
 10. Vakuuta itsellesi, että olet kielellisesti lahjakas. Jos todellisuus osoittautuu toisenlaiseksi, syytä siitä opiskelemasi kielen monimutkaisuutta, oppikirjojen kehnoutta tai tätä pientä kirjasta, mutta älä koskaan itseäsi.


Kato Lomb offered a simple formula that determines the outcome of language acquisition. Here it is: elapsed time + interest = result.

 1. Spend time tinkering with the language every day - if there is no more time available, then at least to the extent of a ten-minute monologue. Morning hours are especially valuable in this respect: the early bird catches the word!
 2. If your enthusiasm for studying flags too quickly, don’t force the issue but don’t stop altogether either. Move to some other form of studying, e.g., instead of reading, listen to the radio; instead of assignment writing, poke about in the dictionary, etc.
 3. Never learn isolated units of speech, but rather learn words and grammatical elements in context.
 4. Write phrases in the margins of your text and use them as "prefabricated elements" in your conversations.
 5. Even a tired brain finds rest and relaxation in quick, impromptu translations of billboard advertisements flashing by, of numbers over doorways, of snippets of overheard conversations, etc., just for its own amusement.
 6. Memorize only that which has been corrected by a teacher. Do not keep reading texts you have written that have not been proofread and corrected so as to keep mistakes from taking root in your mind. If you study on your own, each segment to be memorized should be kept to a size that precludes the possibility of errors.
 7. Always memorize idiomatic expressions in the first person singular. For example, "I am only pulling your leg." Or else: "Il m’a pose un lapin" - "He stood me up."
 8. A foreign language is a castle. It is advisable to attack it on all fronts at once: via newspapers, the radio, un-dubbed movies, technical or scientific articles, textbooks, or via a visitor at your neighbor’s.
 9. Do not let the fear of making mistakes keep you from speaking, but do ask your conversation partner to correct you. Most importantly, don’t get peeved if he or she actually obliges you - a remote possibility, anyway.
 10. Be firmly convinced that you are a linguistic genius. If the facts demonstrate otherwise, heap blame on the pesky language you aim to master, on the dictionaries, or on this little book, not on yourself.

==


Property "Surl" (as page type) with input value "Finnish-[[:10SuggestionsForLanguageLearning-KatoLomb|10SuggestionsForLanguageLearning-KatoLomb" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.