Τι χρώμα είναι αυτό; 1

< What colour is this window(Redirected from What colour is it 1/Greek)

Μάθημα ελληνικής γλώσσας Βικι Μεταφραστής "Τι χρώμα είναι αυτό;" Δασκάλα - Ελένη Αμοιρίδη.

ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Αυτό το αυτοκίνητο είναι κίτρινο και αυτό το μολύβι είναι κίτρινο, και αυτή η κούπα επίσης είναι κίτρινη.
Αυτοκίνητο - κίτρινο, κούπα - κίτρινη, μολύβι - κίτρινο.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Αυτό το αυτοκίνητο είναι κόκκινο και αυτό το μηχανάκι είναι κόκκινο, και αυτό το μήλο είναι επίσης κόκκινο.
Αυτοκίνητο - κόκκινο. Μηχανάκι - κόκκινο. Μήλο - κόκκινο.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
Αυτή η χελώνα είναι πράσινη και αυτό το φύλλο είναι πράσινο, και αυτό το μήλο είναι επίσης πράσινο.
Χελώνα -πράσινη. Φύλλο - πράσινο. Μήλο -πράσινο.

ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ
Αυτό το αυτοκίνητο είναι μπλε και αυτό το σκαθάρι είναι μπλε, και αυτό το σύννεφο είναι επίσης μπλε.
Αυτοκίνητο - μπλεя. Σκαθάρι - μπλε. Σύννεφο - μπλε.

Αυτό το παράθυρο. Αυτό το παράθυρο είναι πράσινο. Αυτό το παράθυρο είναι κίτρινο. Αυτό το παράθυρο είναι κόκκινο. Αυτό το παράθυρο είναι μπλε.
- Τι χρώμα είναι αυτό το παράθυρο;
- Αυτό το παράθυρο είναι ... κόκκινο;κίτρινο;μπλε;πράσινο;

- Τι χρώμα είναι αυτό;
- Αυτό είναι ... κόκκινο χρώμα; κίτρινο χρώμα; μπλε χρώμα; πράσινο χρώμα;

- Τι χρώμα είναι αυτό το μολύβι;
-Αυτό το μολύβι είναι ... κόκκινο; κίτρινο; μπλε;πράσινο;

- Τι χρώμα είναι αυτό το βιβλίο;
-Αυτό το βιβλίο είναι ... κόκκινο;κίτρινο;μπλε; πράσινο;

- Τι χρώμα είναι αυτή η καρέκλα;
- Αυτή η καρέκλα είναι ... κόκκινη;κίτρινη;μπλε; πράσινη;

- Τι χρώμα είναι αυτό το στυλό;
- Αυτό το στυλό είναι ... κόκκινο;κίτρινο;μπλε; πράσινο;

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου!


WikiTranslate English lesson: "What colour is it? 1" Teacher: Richard Brown.

Yellow Colour
This car is yellow, this pencil is yellow and this mug is yellow too.
Car is - yellow. Mug is yellow. Pencil is - yellow.

Red Colour
This car is red, this motorcycle is red and this apple is red as well. (also red??)
Car is - red. Motorcycle is - red. Apple is - red.

Green Colour
This turtle is green, this leaf is green and this apple is green too.
Turtle is - green. Leaf is - green. Apple is - green.

Blue Colour
This car is blue, this bug is blue and this cloud is also blue.
Car is - blue. Bug is - blue. Cloud is - blue.

This is a window. This window is green. This window is yellow. This window is red. This window is blue.
- What colour is this window?
- Is this a ... red window ? yellow window ? blue window ? green window ?

- What colour is this?
- Is this ... red ? yellow ? blue ? green ?

- What colour is this pencil?
- Is this a ... red pencil ? yellow pencil ? blue pencil ? green pencil ?

- What colour is this book?
- Is this a ... red book ? yellow book ? blue book ? green book ?

- What colour is this chair?
- Is this a ... red chair ? yellow chair ? blue chair ? green chair ?

- What colour is this pen?
- Is this a ... red pen ? yellow pen ? blue pen ? green pen ?

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Test Yourself[edit]

1 Το μολύβι είναι _______ . Barretr-Pencil.svg

πράσινο
κίτρινο
μπλε
κόκκινο

2 Το μήλο είναι _______ . Apple 3.svg

γαλάζιο
πράσινο
κόκκινο
κίτρινο

3 Το φύλλο είναι _______ . Leaf.svg

πράσινο
κόκκινο
κίτρινο