Ce-i aceasta/acesta? - School 2

< What is it 2

WikiTanslate lecție in limba moldovenească "Ce-i aceasta?", Învătătoare - Tatiana Belscaia.

Aceasta e tablă. Aceasta e carte. Acestea sunt plic si scrisoare. Acesta e ziar. Acesta e computator, computator purtabil sau laptop.

- Aceasta e carte?
- Da, aceasta e carte.

- Acesta e ziar?
- Da, acesta e ziar.

- Acesta e plic?
- Da, acesta e plic.

- Aceasta e scrisoare?
- Da, aceasta e scrisoare. Acestea sunt plic si scrisoare.

- Dar aceasta? Acesta e plic? Aceasta e scrisoare?
- Nu, acesta nu-i plic! Nu, aceasta nu e scrisoare!

- Ce e dar? Ce?
- Acesta nu e plic, aceasta nu e scrisoare, dar e tablă. Aceasta e tablă!

- Dar aceasta ce e? Carte?
- Nu! Nu! Nu! Aceasta nu e carte! Nu e carte!

- Nu e carte? Dar ce e? Ce?
- Acesta e computator. Acesta e computator purtabil. Acesta e laptop.

- Acesta e computator? Acesta e computator purtabil?
- Da, acesta e computator și computator purtabil.

- Acesta e laptop?
- Da, încă și laptop. Acesta e computator sau computator purtabil sau laptop.

- Ce este aceasta/acesta?
- Aceasta/acesta e ...

Aceasta e masă. Acesta e scaun. Aceasta-i hîrtiie. Aceasta-i stilou. Acesta e creion.

- Ce e aceasta/acesta?
- Aceasta/acesta e...

- Dar aceasta?
- Aceasta e ...

Aceasta e tablă. Aceasta e carte. Acestea sunt plic si scrisoare. Acesta e ziar. Acesta e computator, computator purtabil sau laptop.

Bine! Bravo! Sfîrșitul lecției! Larevedere!

  • Ce este/e+ aceasta/acesta?

WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Verifică-te[edit]

1 Acesta e_______ . Book.png

carte
stilou
masă
hîrtie

2 Ce e acesta/aceasta? Envelope.png

Acesta e laptop.
Acesta e stilou.
Acesta e plic.
Acesta e ziar.

3 Acesta e carte, ziar sau revistă? Newspaper.png

Aceasta e revistă.
Acesta e carte.
Acesta e ziar.