Cine-i acesta/aceasta? - People 1

< Who is it 1WikiTanslate lecție in limba moldovenească "Cine-i aceasta/aceasta?", Învătătoare - Tatiana Belscaia.- Aceasta-i Catea. Catea este fetiță.

- Acesta-i Andrei?
- Nu,acesta nu-i Andrei.
- Nu-i Andrei?! Nu-i Maxim?! Cine-i acesta? Cine e ? Cine?
- Aceasta-i Catea. Ea este fetiţă. Catea e fetiţă.

- Dar aceasta e fetiţă?
- Nu,aceasta nu-i fetiţă.

- Nu-i fetiţă? Dar cine-i? Cine-i?
- Acesta-i băeţel.

- Dar cine-i acest băeţel Andrei sau Maxim? Cine-i el? Cine?
- Acesta-i Andrei. El este Andrei. Acesta-i băeţelul Andrei. Andrei.

- Dar acesta cine-i? Andrei sau Maxim? Cine?
- Acesta-i Maxim. El este Maxim. Maxim.

- Dar Maxim cine-i? Fetiță? Fatǎ ? Cine?
- Nu! Hu-I fatǎ! El e adolescent. El este om tînǎr. Nu-i fatǎ !

- Adolescent? Om tînǎr?
- Da, el e adolescent ori om tînăr. Om tînăr.

- Dar cine-i aceasta? Aceast-i fată? Cine?
- Da, aceasta-i fată. Aceasta-i Olga.E Olga. Ea e fată.

- Cine-i aceasta? Aceasta-i fată sau fetiță?
- Aceasta-i ...

- Cine-i aceasta? Aceasta-i fată sau fetiță?
- Aceasta-i ...

- Cine-i acesta? Acesta e băețel sau om tînăr?
- Acesta-i ...

- Cine-i acesta? Acesta-i băețel sau om tînăr?
- Acesta-i ...

Bine! Bravo! Sfîrșitul lecției! Larevedere! WikiTranslate English lesson: People 1. Teacher: Richard Brown. Who is it?

This is Kate. Kate is a girl. She is a girl.
This is Andrew. Andrew is a boy. He is a boy.
This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.
This is Maxim. Maxim is a young man.

- Is this Olga?
- No, this is not Olga.

- Is this Maxim?
- No, this isn't Maxim.

- Is this Andrew?
- No, this isn't Andrew.

- Not Andrew?! Not Maxim?! Who is it? Who is it? Who?
- This is Kate. She is a girl. Kate is a girl.

- And is this a girl?
- No, this isn't a girl.

- Not a girl? Then what? What?
- This is a boy.

- And who is a boy: Andrew or Maxim? What is he? What?
- This is Andrew. He is Andrew. This boy is Andrew. Andrew.

- And who is this: Andrew or Maxim? Who?
- This is Maxim. He is Maxim. Maxim.

- And what is Maxim? A girl? A young lady? What?
- No! Not a girl! Not a young lady! He is a young man. Not a young lady!

- A boy? A young man?
- Yes, he is a young man. Young man.

- And who is this? Is this a young lady? What?
- Yes, this is a young lady. This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.

- What is this? This is a young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

Verifică-te[edit]

1 Оlga _______ .

fetiță
fată
băețel
fetiță

2 _______ băețel.

Оlga
Catea
Маxim
Аndrei

3 Cine-i acest om?

Оlga
Catea
Маxim
Аndrei

4 Adolescent acesta e _______.

fată
om tînăr
băețel
fetiță