Bu nedir? - School 2

< What is it 2VikiÇeviri Danca dersleri - "Bu nedir?", Öğretmen - İsmail Buyukakan.
Bu bir tahtadır. bu bir kitaptır. Bu bir zarf ve bir mektuptur. Bu bir gazetedir. Bu bir bilgisayardır, dizüstü bilgisayar or notbuktur.

- Bu bir kitap mıdır?
- Evet, bu bir kitaptır.

- Bu bir gazete midir?
- Evet, bu bir gazetedir.

- Bu bir zarf mıdır?
- Evet, bu bir zarfdır.

- Bu bir mektup mudur?
- Evet, bu bir mektuptur. Bu bir zarf ve mektuptur.

- Peki bu? Bu bir zarf mıdır? Bu bir mektup mudur?
- Hayır, bu bir zarf değildir! Hayır, bu bir mektup değildir.

- O zaman bu nedir? Nedir?
- Bu ne zarf, ne de mektuptur, ama bir tahtatır. Bu bir tahtatır.

- Peki bu nedir? Kitap mıdır?
- Hayır! Hayır! Hayır! Bu bir kitap değildir! Kitap değildir!

- Kitap değil midir? O zaman nedir? Nedir?
- Bu bir bilgisayardır. Bu bir dizüstü bilgisayardır. Bu bir notbuktur.

- Bu bilgisayar mıdır? Bu bir dizüstü bilgisayar mıdır?
- Evet, bu bir bilgisayar ve dizüstü bilgisayardır.

- Bu bir notbuk mudur?
- Evet, bu bir hem de notbuktur. Bu bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve ya notbuktur.

- Bu nedir?
- Bu bir...

Bu bir masadır. Bu bir sandalyedir. Bu bir kağıttır. Bu bir tükenmez kalemdir. Bu bir kurşun kalemdir.

- Bu nedir?
- Bu bir...

- Peki bu nedir?
- Bu bir...

Bu bir tahtatır. Bu bir kitaptır. Bu bir zarf ve mektuptur. bu bir gazetedir. Bu bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve ya notbuktur.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


 WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

Kendinizi Test Edin[edit]

1 Bu bir _______ . Book.png

sandalye
kitap
masa
kağıt

2 Bu nedir? Envelope.png

Bu bir dizüstü bilgisayardır
Bu bir kurşun kalemdir.
Bu bir zarfdır.
Bu bir gazetedir.

3 Bu bir kitap, gazete ve ya dergi midir?Newspaper.png

Bu bir dergidir.
Bu bir kitaptır.
bu bir gazetedir.