Unde este banana?

< Where is the banana

WikiTranslate lecția românesca: "Unde este banana?" Profesora: Lia Veja. Bună!

- Ce este aceasta?
- Aceasta este o maimuță!

- Unde este maimuța?
- Maimuța este pe pat.

- Este aceasta o maimuță fericită?
- Nu, acesta nu este o maimuță fericită. Este o maimuță tristă!

- De ce este aceasta o maimuță tristă?
- Maimuța este tristă pentru că ea nu știe unde este banana!

- Unde este banana? Banana este pe masă?
- Nu, nu este pe masă.

- Ce este pe masă?
- Strugurii sunt pe masă, nu o banană, din păcate.

- Aici este un scaun! Este banana pe scaun?
- Nu, nu, nu, nu este pe scaun! Pe scaun este o portocală. O portocală portocalie!

- Și ce se află sub scaun?
- O rosie! Este o rosie roșie sub scaun, pe podea!

Trist, trist, trist, trist!
Banana nu este pe masă, nu este nici pe scaun, nu este nici sub pat, nu este nici pe pat.
Maimuța este pe pat, nu banana!

- Unde este banana?
- E pe podea, sub masă!

Uită-te! Acest maimuță este o maimuță fericită, nu este tristă!
Uită-te! Aceasta maimuță fără banană este o maimuță tristă!
Uită-te! Aceasta este maimuță cu banană, nu este o maimuță tristă, este o maimuță fericită!
O maimuță cu o banană este întotdeauna o maimuță fericită!

Excelent! Foarte bine! Până la lecția următoare vă spun la revedere!WikiTranslate English lesson: "Where is the banana?" Teacher: Richard Brown. Hi!

- What is it?
- It's a monkey.

- Where is the monkey?
- The monkey is on the bed.

- Is it a happy monkey?
- No, this monkey is not a happy monkey. It's a sad monkey!

- Why is the monkey sad?
- The monkey is sad because he doesn't know where the banana is!

- Where is the banana? Is it on the table?
- No, it's not on the table.

- What's on the table?
- Grapes are on the table, not a banana, sad.

- Here is a chair! Is the banana on the chair?
- No, no, no, it's not on the chair! An orange is on the chair. An orange orange!

- And what is under the chair?
- A tomato! It's a red tomato on the floor under the chair!

Sad, sad, sad, sad!
The banana isn't on the table, it isn't on the chair, it isn't under the bed, it isn't on the bed.
The monkey is on the bed, not the banana!

- Where is the banana?
- It's on the floor, under the table!

Look! This monkey is a happy monkey, it isn't sad!
Look! This monkey is without the banana, it's a sad monkey!
Look! This monkey is with the banana, it's not a sad monkey but a happy monkey!
A monkey with a banana is always a happy monkey!

Excellent! Well done! Until the next lesson! Goodbye!


Verificați-vă[edit]

1 Aceasta _______ . Giraffe.png

o maimuta
o cămilă
o girafă
un caine
un soarece

2 Aceasta _______ . Apple.png

un măr
un ananas
o portocala
banana
o para

3 Este aceasta o maimuță fericită? Monkey sad.png

Nu, acesta nu este o maimuță fericită. Este o maimuță tristă!
Da, este o maimuță fericită.

4 And what about this monkey? Monkey.png

This monkey is happy. This monkey is with a banana. Banana.png
This monkey is unhappy. This monkey is without a banana.