Bar i gjelbër

< Colours - Green Grassbar i gjelbër,
qiell blu,
re të bardha,
diell i verdhë,
shtëpi të kaltra,
flutur e kuqe,
lule vjollcë,
kal kaf,
flutura të kuqe,
lule vjollcë

Russian WikiTranslate Lesson: Colours, Green grass. Teacher: Natasha Brown. green grass,
blue sky,
white clouds,
yellow sun,
light blue house,
red butterfly,
purple flower,
brown horse,
red butterfly, red butterfly, red butterflies,
pink flower, pink flower, pink flowers

- Is it a good picture?
- It's good! And now answer the questions...

Right - wrong, right - wrong, right - wrong... Wow! Correct! Everything is correct!

- I'm great! Everything is correct!
- And what about you? Is everything correct?

Good! Bye-bye! Until the next lesson!

Testo veten[edit]

1 What colour is the grass? Grass.png

Blue.
Green.
Red.
Black.

2 The flower is ___ . Jesuscanom-Flower-simple.svg

red
purple
green

3 The house is ___ . BlueHouse.svg

brown
white
light blue

4 What colour is the horse? Horse.svg

It is pink.
It is brown.
It is white.
It is red.

5 What colour is the butterfly? Butterfly.svg

It is blue.
It is brown.
It is orange.
It is violet.

6 What color is the sea? Sea-scene.svg

Brown
White
Yellow
Blue

7 What colour are the clouds?

Purple.
Red.
Blue.
White.

8 What colour is the sky?

Purple.
Green.
Blue.
Black.

9 What colour is the sun?

Green.
Yellow.
Red.

10 Lulja është ___ .

e kuqe
vjollcë
e gjelbër

11 Shtëpia është ___ .

kafe
e bardhë
e kaltër

12 Çfarë ngjyre është dielli?

I gjelbër.
i verdhë.
I kuq.

13 What colour is the grass? Grass.png

Blue.
Green.
Red.
Black.

14 The flower is ___ . Jesuscanom-Flower-simple.svg

red
purple
green

15 The house is ___ . BlueHouse.svg

brown
white
light blue

16 What colour is the horse? Horse.svg

It is pink.
It is brown.
It is white.
It is red.

17 What colour is the butterfly? Butterfly.svg

It is blue.
It is brown.
It is orange.
It is violet.

18 What color is the sea? Sea-scene.svg

Brown
White
Yellow
Blue

19 What colour are the clouds?

Purple.
Red.
Blue.
White.

20 What colour is the sky?

Purple.
Green.
Blue.
Black.

21 What colour is the sun?

Green.
Yellow.
Red.