Koka, Shpatullat, Gjunjtë dhe Këmbët

< Head, Shoulders, Knees and ToesKoka, shpatullat, gjunjtë dhe këmbët,
Gjunjtë dhe këmbët x2

dhe sytë, dhe veshët, dhe goja,
Dhe hunda

Koka, shpatullat, gjunjët dhe këmbët,
Gjunjtë dhe këmbët x2

Ju lutem vendosini duart në pjesët e trupit siç ato përmenden.
Herën tjetër këndojmë për secilën shpejt e më shpejt.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes x2

And eyes, and ears, and mouth,
And nose

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes

Place both hands on parts of body as they are mentioned.
Next time sing each verse faster and faster.

[edit]