Çfarë ngjyre është?

< Colours 2

Ngjyrat, Mësimi dy: "Çfarë ngjyre është?" Mësuese: Edlira Dushku.

E kuqe. E gjelbër. E verdhë. Blu.

Është e kuqe?
Po, është e kuqe.
Është e gjelbër?
Po, është e gjelbër.
Është e verdhë?
Po, është e verdhë.
Është blu?
Po, është blu.

Është e verdhë?
Jo, nuk është e verdhë.
Është e gjelbër?
Jo, nuk është e gjelbër.
Është e kuqe?
Jo, nuk është e kuqe.
Është blu?
Jo, nuk është blu.
Çfarë ngjyre është?
Është e zezë.

Është e zezë?
Jo, nuk është e zezë.
Çfarë ngjyre është?
Është e bardhë. E bardhë.

Po kjo? Çfarë ngjyre është kjo?
Kjo është gri. Gri.

Po kjo? Është e bardhë kjo?
Jo, nuk është e bardhë.
Është gri?
Jo, nuk është gri.
Është e zezë?
Jo, nuk është e zezë.
E verdhë, e verdhë, kjo është e verdhë!
Jo, nuk është e verdhë.
Është blu, blu!
Jo, nuk është blu.
Është e gjelbër, e gjelbër!
Jo, nuk është e gjelbër.
Është kafe?
Po, sigurisht, është kafe.
Kjo është kafe.

Po kjo? Çfarë ngjyre është kjo?
Është blu kjo? Po, kjo është blu.
Është blu e errët kjo? Jo, kjo nuk është blu e errët.
Çfarë ngjyre është kjo? Kjo është e kaltër.

Po kjo? Çfarë ngjyre është kjo?
Është e kuqe kjo?
Jo, kjo nuk është e kuqe.
Është e bardhë kjo?
Jo, kjo nuk është e bardhë.
Është blu kjo?
Jo, kjo nuk është blu.
Është ngjyra e kuqe?
Jo, kjo nuk është e kuqe.
Portokalli?
Jo, kjo nuk është portokalli.
Çfarë ngjyre është kjo?
Kjo është lejla.
Po kjo, edhe kjo ështe lejla?
Jo, kjo nuk është lejla.
Është e kuqe kjo?
Jo, kjo nuk është e kuqe.
Është e bardhë kjo?
Jo, kjo nuk është e bardhë.
Ah, kjo është e kuqe!
Po, kjo është e kuqe.
Saktë, e kuqe!

Edhe kjo është e kuqe?
Jo, kjo nuk është e kuqe.
Është e kuqe kjo?
Jo, kjo nuk është e kuqe.
Është e kuqe kjo?
Jo, kjo nuk është e bardhë.
Është e zezë kjo?
Jo, kjo nuk është e zezë.
Është gri?
Jo, kjo nuk është gri.
Është kafe kjo?
Jo, kjo nuk është kafe.
Çfarë ngjyre është kjo?
Kjo është portokalli.

Çfarë ngjyre është kjo? Kjo është e zezë.
Çfarë ngjyre është kjo? Kjo është e bardhë.
Çfarë ngjyre është kjo? Kjo është e kuqe.
Çfarë ngjyre është kjo? Kjo është blu.
Dhe çfarë ngjyre është kjo? Kjo është gri.
Dhe çfarë ngjyre është kjo? Kjo është kafe.
Dhe çfarë ngjyre është kjo? Kjo është e gjelbër.

Fundi i mësimit të dytë "Ngjyrat". Të lumtë! Mirupafshim në mësimin e ardhshëm!

Play English, lesson two: "What colour is it?" Teacher - Chris Heath.

It is red. It is green. It is yellow. It is blue.

- Is it red?
- Yes, it is red.
- Is it green?
- Yes, it is green.
- Is it yellow?
- Yes, it is yellow.
- Is it blue?
- Yes, it is blue.

- Is it yellow?
- No, it isn't yellow.
- Is it green?
- No, it isn't green.
- Is it red?
- No, it isn't red.
- Is it blue?
- No, it isn't blue.
- What colour is it?
- It is black.

- Is it black?
- No, it's not black.
- What colour is it?
- It's white. White.
- And this? What colour is this?
- This is grey. Grey.

- And this? Is this white?
- No, it isn't white.
- Is it grey?
- No, it isn't grey.
- Is it black?
- No, it isn't black.
- Yellow, yellow, this is yellow!
- No, it isn't yellow.
- It is blue, blue!
- No, it isn't blue.
- Is it green, green?
- No, it isn't green.
- Is it brown?
- Yes, of course, it is brown. This is brown.

- And this? What colour is this? Is this blue?
- Yes, this is blue.
- Is this dark blue?
- No, this isn't dark blue.
- What colour is this?
- This is light blue.

- And this? What colour is this? Is this red?
- No, this isn't red.
- Is this white?
- No, this isn't white.
- Is this blue?
- No, this isn't blue.
- Is this a pink colour?
- No, this isn't pink.
- Orange?
- No, this isn't orange.
- What colour is it?
- This is violet.

- And this, is this violet too?
- No, this isn't violet.
- Is this red?
- No, this isn't red.
- Is this white?
- No, this isn't white.
- Oh, this is pink!
- Yes, this is pink. Of course it's pink. Pink!

- And is this pink too?
- No, this isn't pink.
- Is this red?
- No, this isn't red.
- Is this white?
- No, this isn't white.
- Is this black?
- No, this isn't black.
- Is this grey?
- No, this isn't grey.
- Is this brown?
- No, this isn't brown.
- What colour is this?
- This is orange.

- What colour is this?
- This is black.
- What colour is this?
- This is white.
- What colour is this?
- This is red.
- What colour is this?
- This is blue.
- And what colour is this?
- This is grey.
- And what colour is this?
- This is brown.
- And what colour is this?
- This is green.

End of the second lesson "Colours".
Well done! Until the next lesson!