Si je?

< How are you

Si je?
E-thumbs up.png
Shkëlqyeshëm. E-shade.png
Mirë. E-wink.png
Normal. E-teeth.png
Jo keq. E-smile.png
Në rregull. E-sad.png
Jo shumë mirë. E-confused.png
Keq. E-omg.png
Shumë keq. Cry.png
E-thumbs down.png

- Si je?
- Unë jam shumë mirë, faleminderit. Si jeni ju?
- Unë jam mirë, faleminderit.
- Mirë!

- Si je?
- Mirë, faleminderit.
- Mirë, po ti?

0:00:00.140,0:00:10.320
How are you? How are you?

0:00:10.320,0:00:18.840
Fine. Very well!

0:00:18.840,0:00:28.500
How are you? How are you?

0:00:28.500,0:00:37.700
Perfect! And everything is all right!

0:00:37.700,0:00:47.280
How are you? How are you?

0:00:47.280,0:00:56.980
Fine. And everything is all right!

0:00:56.980,0:01:06.740
How are you? How are you?

0:01:06.740,0:01:16.580
Not that well, but OK.

0:01:16.580,0:01:25.780
How are you? How are you?

0:01:25.780,0:01:35.100
Bad! Very bad!

0:01:35.100,0:01:44.600
How are you? How are you?

0:01:44.600,0:01:53.640
Poorly. Very bad!

0:01:53.640,0:02:02.300
How are you? How are you?

0:02:02.300,0:02:11.600
Fine. Very well!

0:02:11.600,0:02:20.500
How are you? How are you?

0:02:20.500,0:02:29.739
I am fine!

0:02:29.740,0:02:38.160
And you? How are you?

0:02:38.160,0:02:47.140
Write how you are doing!

0:02:47.140,0:02:56.160
I am fine!

0:02:56.160,0:03:05.520
Write there how you are doing!

0:03:05.520,0:03:14.340
Good? Or very bad?

0:03:14.340,0:03:23.260
Write how you are doing!

0:03:23.260,0:03:32.500
Goodbye! Goodbye!

0:03:32.500,0:03:51.560
Write how you are doing! Bye!

Play How are you?
E-thumbs up.png
Excellent. E-shade.png
Good. E-wink.png
Fine. E-teeth.png
Not bad. E-smile.png
Its OK. E-sad.png
Not very good. E-confused.png
Bad. E-omg.png
Very bad. Cry.png
E-thumbs down.png

Play - How are you?
- Im very well, thank you. How are you?
- Im fine, thank you.
- Good!

Play - How are you?
- Fine, thanks. Fine, and you?