Ένα σπουργίτι

< Parable - A Sparrow

- Τι είναι αυτό;
- Ένα σπουργίτι.
- Τι είναι αυτό;
- Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, ότι είναι ένα σπουργίτι.
- Τι είναι αυτό;
- Σπουργίτι, πατέρα, σπου-ργί-τι.
- Γιατί το κάνεις αυτό; Στο είπα τόσες φορές ότι είναι ένα σπουργίτι. Γιατί δεν με ακούς;
- Διάβασε δυνατά…
- "Σήμερα ο μικρότερος μου γιός, ο οποίος πριν λίγο καιρό έγινε τριών ετών, κάθισε δίπλα μου στο πάρκο. Ένα απουργίτι κάθισε μπροστά μας. Ο γιός μου με ρώτησε 21 φορές τι είναι αυτό κι εγώ του απάντησε 21 φορές ότι αυτό είναι ένα σπουργίτι. Κάθε φορά που μου έκανε την ίδια ερώτηση εγώ τον αγκάλιαζα, χωρίς κανένα αίσθημα οργής, αλλά με απέραντη αγάπη για τομικρό μου αγοράκι.”

- What is that?
- A sparrow.
- What is that?
- I just told you father, it's a sparrow.
- What is that?
- A sparrow father, a sparrow… s-p-a-r-r-o-w…
- What is that?
- Why are you doing this? How many times have I told you it's a sparrow!
- Can't you get it!
- Aloud…
- “Today my youngest son, who a few days ago turned three, was sitting with me in the park when a sparrow sat in front of us. My son asked me 21 times what it was and I answered all 21 times that it was... a sparrow. I hugged him every single time he asked me the same question again and again without getting mad, feeling affection for my innocent little boy”.