O rugăciune a Părintelui Sofronie la revărsatul zorilor

< Prayer at Daybreak of Elder SophronyDoamne Cel Veșnic și Făcătorule a toate, Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viață, Care ai revărsat peste mine harul Botezului și pecetea Duhului Sfânt, Care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine Singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea.
N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie fără numai în Tine, Dumnezeule.
Din pricina fărădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine.
Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi: ”Tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi” și ”orice veți cere în numele Meu voi face vouă”.
De aceea îndrăznind Te chem: păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului.
Învață-mă să mă rog cum se cuvine.
Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice.
Cu puterea binecuvântării Tale fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta.
Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale, și dă-mi să umblu în fața Ta fără păcat.
Tu Doamne, Tu știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-Ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg; iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări nu mă cruța Doamne, ci silește-mă să mă întorc la Tine.
Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine.
Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul; de orice porniri care nu găsesc buna plăcere înaintea Ta și-l rănesc pe semenul meu.
Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.
Dacă e voia Ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei.
Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea suflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci.
Doamne, rogu-Te, ai milă de mine.
Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine.
În nebunia mea Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari. Dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă!
Nu mă lepăda de la fața Ta din pricina nevredniciei mele. Ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit:
din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea: din toată ființa mea.
Dă, Doamne, prin Duhul Tău Cel Sfânt,învață-mă dreapta judecată și cunoștință.
Dă-mi să cunosc adevărul Tău Cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștința.
Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt.
Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie.
Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă.
Când Îți va bineplăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte, ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta.
Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale.
Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine; și dă-mi răspuns bun la scaunul Tău de judecată.
Doamne în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea!


 O Lord Eternal and Creator of all things, Who of Thine inscrutable goodness didst call me to this life; Who didst bestow on me the grace of Baptism and the Seal of the Holy Spirit; Who hast imbued me with the desire to seek Thee, the one true God: hear my prayer.

I have no life, no light, no joy or wisdom; no strength except in Thee, O God. Because of my unrighteousness I dare not raise my eyes to Thee. But Thou didst say to Thy disciples, Whatsoever ye shall ask in prayer believing, ye shall receive and Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do.

Wherefore I dare to invoke Thee. Purify me from all taint of flesh and spirit. Teach me to pray aright. Bless this day which Thou dost give unto me, Thine unworthy servant. By the power of Thy blessing enable me at all times to speak and act to Thy glory with a pure spirit, with humility, patience, love, gentleness, peace, courage and wisdom: aware always of Thy presence.

Of Thine immense goodness, O Lord God, shew me the path of Thy will, and grant me to walk in Thy sight without sin. O Lord, unto Whom all hearts be open, Thou knowest of what things I have need. Thou art acquainted with my blindness and my ignorance, Thou knowest my infirmity and my soul's corruption; but neither are my pain and anguish hid from Thee.

Wherefore I beseech Thee, hear my prayer and by Thy Holy Spirit teach me the way wherein I should walk; and when my perverted will would lead me down other paths spare me not, O Lord, but force me back to Thee. By the power of Thy love, grant me to hold fast to that which is good.

Preserve me from every word or deed that corrupts the soul; from every impulse unpleasing in Thy sight and hurtful to my brother-man. Teach me what I should say and how I should speak. If it be Thy will that I make no answer, inspire me to keep silent in a spirit of peace that causeth neither sorrow nor hurt to my fellow.

Establish me in the path of Thy commandments and to my last breath let me not stray from the light of Thine ordinances, that Thy commandments may become the sole law of my being, on this earth and in all eternity. Yea, Lord, I pray Thee, have pity on me. Spare me in mine affliction and my misery and hide not the way of salvation from me.

In my foolishness, O God, I plead with Thee for many and great things. Yet am I ever mindful of my wickedness, my baseness, my vileness. Have mercy upon me. Cast me not away from Thy presence because of my presumption. Do Thou rather increase in me this presumption, and grant unto me, the worst of men, to love Thee as Thou hast commanded, with all my heart, and with all my soul, and with all my mind, and with all my strength: with my whole being.

Yea, O Lord, by Thy Holy Spirit, teach me good judgment and knowledge. Grant me to know Thy truth before I go down into the grave. Maintain my life in this world until I may offer unto Thee worthy repentance. Take me not away in the midst of my days, nor while my mind is still blind. When Thou shalt be pleased to bring my life to an end, forewarn me that I may prepare my soul to come before Thee.

Be with me, O Lord, at that dread hour and grant me the joy of salvation. Cleanse Thou me from secret faults, from all iniquity that is hid in me; and give me a right answer before Thy judgment-seat. Yea, Lord, of Thy great mercy and immeasurable love for mankind, hear my prayer. Amen.
|Боже вечный, Царю Святый, Творче небу и земли, Иисусе Христе, Отца безначальнаго собезначальный Сыне, неизследованною благостию призвавый мя от небытия в жизнь сию, даровавый ми благодать крещения и Свышняго пакирождения, положивый печать Духа Твоего Святого на уды тела моего; Ты бо вложил еси в сердце мое желание взыскати Тя, Единаго истиннаго Бога, услыши и ныне молитву мою.


Ни жизни, ни света, ни радости не имам, разве Тебе, Боже. Несмь достоин воззрети на Тя, от множества грехов моих, но, якоже рекл еси учеником Твоим, яко вся елика аще воспросите в молитве, верующе, приимете и еже аще что просите во имя Мое, то сотворю, дерзая призываю Тебе: очисти мя от всякия скверны плоти и духа и научи мя како достоит молити Тя.

Благослови день сей, егоже дал еси ми, недостойному рабу Твоему, и силою благословения Твоего сподоби мя, на всякое время и во всяком месте, сердцем чистым глаголати и делати во славу Твою, с терпением, смиренномудрием и любовию, в духе мира, кротости, великодушия и премудрости, и предзрети Тя передо мною выну.

Скажи мне, Господи, путь воли Твоея, по безмерной благости Твоей, и даруй мне непорочно ходити пред Лицом Твоим. Ты, Мирный Царь, испытуяй сердца и утробы, веси ослепление мое и неведение, но и желание сердца моего зриши, и болезни и скорби души моея не скрыты пред Тобою.

Вонми убо молению моему, и Духом Твоим Святым настави мя на землю праву. Елижды аще растленная воля моя поведет мя на чуждые стези, тогда молю Тя, не щади мене, но нуждею возврати мя паки на путь святых Твоих заповедей. Силою любве Твоея даждь ми последовати стопам Твоим аможе аще пойдеши. Сохрани мя от всякаго дела и слова душетленнаго, от всякаго движения сердца и ума моего, могущаго печалити Духа Твоего Святаго или брата моего огорчати. Научи мя, что ми подобает глаголати и како подобает глаголати. Аще же есть воля Твоя, да умолкну, вразуми мя молчати в духе мира, никакоже оскорбляющи, ниже смущающи ближняго моего.

Законоположи мя в путех оправданий Твоих и, даже до последняго моего издыхания, не попусти ми уклонитися от света Твоих повелений, яко да будут заповеди Твои единым законом всего моего бытия: и временнаго, и вечнаго.

Ей, Творче мой благий, умилосердися о мне, падшем сооздании Твоем, ущедри мя во смирении и скорби моей, и не скрый от мене путей спасения Твоего.

О мнозем и велицем молю Тя, Боже мой, но развращения и непотребства моего не забых. Темже помилуй мя и не отвержи мене от Лица Твоего дерзновения ради моего, наипаче умножи во мне сие святое дерзновение. И сподоби мя, сквернша паче всех человек, любити Тя, якоже заповедал еси нам: от всего сердца, от всея души, всем помышлением и всею крепостию. Всем существом моим да возлюблю Тя.

Ей, Господи царю, Духом Твоим Святым научи мя благоразсуждению и разуму. Даждь ми познати истину Твою, прежде даже не сниду во гроб. Продли дни моя в мире сем, дондеже принесу Ти плоды достойны покаяния. Не восхити мене в преполовение дней моих, или во омрачении ума моего. Егда же благоволиши положити конец окаянному житию моему, предупреди мене, да уготовится душа моя усрести Тя.

В тот великий день, в тот страшный час, пребуди со мною, Господи, и воздаждь ми неизреченную радость спасения Твоего. От тайных моих очисти мя и от всякаго беззакония таящагося во мне, и добрый ответ даруй ми принести Тебе на Страшнем Судищи Твоем.

Ей, Господи, по велицей милости Твоей и безмерному человеколюбию Твоему, услыши молитву мою. Аминь.

[edit]