Η κότα Ριάμπα

< Riaba the Hen

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας παππούς και
μια γιαγιά και είχαν μια κότα που την έλεγαν Ριάμπα.
Μια μέρα η κότα έκανε ένα αυγό, δεν ήταν ένα απλό αυγό αλλά ένα ολόχρυσο.

Ο παππούς το χτύπησε και το ξαναχτύπησε. Η γιαγιά το χτύπησε και το ξαναχτύπησε
αλλά κανείς τους δεν μπορούσε να το σπάσει. Ένα ποντίκι πέρασε από μπροστά,
κούνησε την ουρά του και το αυγό έπεσε στο πάτωμα κι έσπασε.

Ο παππούς κι η γιαγιά άρχισαν να κλαίνε και η κότα τους κακάρισε:
"Μην κλαίς παππού, μην κλαις γιαγιά,
θα σας κάνω ένα καινούργιο αυγό, όχι χρυσό, αλλά ενα κανονικό!"
Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба; снесла курочка яичко: не простое, а золотое. Баба била, била - не разбила... Дед бил, бил - не разбил... Оба били-били - не разбили... Мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось! Дед и баба плачут, курочка кудахчет: "Не плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам яичко, не золотое, а простое."
Жили-были дед да баба. И была у них курочка ряба. Снесла как-то курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил, бил - не разбил. Баба била, била - не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут, а курочка кудахчет: "Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу я вам другое яичко, не золотое - простое!"