Το μεγάλο γογγύλι

< The Giant TurnipΦύτεψε ο παππούς το γογγύλι και είπε:
- Μεγάλωσε , μεγάλωσε και γίνε γλυκό!
- Μεγάλωσε , μεγάλωσε και γίνε δυνατό!


Μεγάλωσε το γογγύλι κι έγινε γλυκό και δυνατό,
Μεγάλο,πολύ μεγάλο!

Πήγε ο παππούς να κόψει το γογγύλι.
Τραβούσε, ξανατραβούσε
Να το ξεριζώσει δε μπορούσε!

Φώναξε ο παππούς τη γιαγιά!

Η γιαγιά τραβούσε τον παππού
Ο παππούς , το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!

Φώναξε η γιαγιά την εγγονή !

Η εγγονή τραβούσε τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!

Φώναξε η εγγονή το σκυλάκι!

Το σκυλάκι τραβούσε την εγγονή,
Η εγγονή , τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!


Φώναξε το σκυλάκι τη γατούλα!


Η γατούλα τραβούσε το σκυλάκι,
Το σκυλάκι , την εγγονή,
Η εγγονή , τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!


Φώναξε η γατούλα το ποντικάκι!


Το ποντικάκι τραβούσε τη γατούλα,
Η γατούλα , το σκυλάκι,
Το σκυλάκι , την εγγονή,
Η εγγονή , τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
και τελικά ξερίζωσαν το γογγύλι!

Посадил дед репку и говорит:
- Расти, расти, репка, сладкá!
Расти, расти, репка, крепкá!

Выросла репка сладкá, крепкá,
большая-пребольшая.

Пошел дед репку рвать:
тянет-потянет,
вытянуть не может.

Позвал дед бабку.

Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала бабка внучку.

Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала внучка Жучку.

Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала Жучка кошку.

Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала кошка мышку.

Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут -
и вытянули репку!

Репка 1.jpg

Репка 2.jpg

Репка 3.jpg

Репка 4.jpg

Репка 5.jpg

Репка 6.jpg

Репка 7.jpg

Репка 8.jpg

Репка 9.jpg

[edit]