Το μεγάλο γογγύλι

< The Giant Turnip

Φύτεψε ο παππούς το γογγύλι και είπε:
- Μεγάλωσε , μεγάλωσε και γίνε γλυκό!
- Μεγάλωσε , μεγάλωσε και γίνε δυνατό!


Μεγάλωσε το γογγύλι κι έγινε γλυκό και δυνατό,
Μεγάλο,πολύ μεγάλο!

Πήγε ο παππούς να κόψει το γογγύλι.
Τραβούσε, ξανατραβούσε
Να το ξεριζώσει δε μπορούσε!

Φώναξε ο παππούς τη γιαγιά!

Η γιαγιά τραβούσε τον παππού
Ο παππούς , το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!

Φώναξε η γιαγιά την εγγονή !

Η εγγονή τραβούσε τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!

Φώναξε η εγγονή το σκυλάκι!

Το σκυλάκι τραβούσε την εγγονή,
Η εγγονή , τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!


Φώναξε το σκυλάκι τη γατούλα!


Η γατούλα τραβούσε το σκυλάκι,
Το σκυλάκι , την εγγονή,
Η εγγονή , τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
Να το ξεριζώσουν δε μπορούσαν!


Φώναξε η γατούλα το ποντικάκι!


Το ποντικάκι τραβούσε τη γατούλα,
Η γατούλα , το σκυλάκι,
Το σκυλάκι , την εγγονή,
Η εγγονή , τη γιαγιά,
Η γιαγιά , τον παππού
Ο παππούς,το γογγύλι
Τραβούσαν, ξανατραβούσαν
και τελικά ξερίζωσαν το γογγύλι!

Посадил дед репку и говорит: - Расти, расти, репка, сладкá! Расти, расти, репка, крепкá! Выросла репка сладкá, крепкá, большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может.

Позвал дед бабку.
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала бабка внучку.
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала внучка Жучку.
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала Жучка кошку.
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут,
вытянуть не могут.

Позвала кошка мышку.
Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку -
Тянут-потянут -
и вытянули репку!