Alfabetul rusesc

< Russian alphabet

+ translations

Rusă · Alfabetul · Carte · Course · 0 · 1 · 2 · 3 · Teachers · Kids


|M=Russian Alphabet Song WikiTranslate.png

Учительница: Ascultațì , cum Аnnа Chibri, ǐnvățătoarea Маei de pian cǐntă alfabetul rus pentru voi. Cǐntați împreună cu ea!

Ученик: Eu nu pot să cǐnt! Ce fel de cuvînte sǐnt ǐn această tabelă?

Учительница: Acestea sǐnt cuvinte ruse şi engleze, ǐn care literele se pronunță asemănător.А - армия, Б - банан, В - водка, Г - гусь, Д - делегат, Е - Ещё нет! Ё - жёлтый желток, Ж - доктор Живаго, З - зоопарк, И - Индия, Й - Тойота, К - крокодил, Л - лампа, М - модель, Н - нос, О - Волга, П - проза, Р - роза, С - старт, Т - телефон, У - гусь, Ф - фото, Х - Лох-Несс, Ц - муха цеце, Ч - чек, Ш - шорты, Щ - щекотливая щека, Ъ - съем, Ы - Так и быть! Ь - семь, Э - Э! Ю - Ютуб, Я - соя.


Ученик: Alcune cuvinte sînt aceliași, dar altele de loc nu sunt la fel!

Учительница: Tabela mea nu e perfectă. Ajutați-mă, vă rog! Faceți tabela voastră imperfectă, aceasta vă va ajuta a însuși literele.

Ученик: Ce exprimare stranie: ticklish cheek!

Учительница: Da, rară, dar dacă o veți exprima ca un cuvînt, literele shch vor emite sunetul asemănător cu litera rusă щ. Dar dacă o veți pronunța corect, atunci veți primi sensația delicată gîdelitoare, și probabil că chiar în ambii obraji. Dar în traducerea rusă această expresie - щекотливая щека litera щse întîlnește dublu, obrajiii noștri la ruși încă mai mult se gîdelă delicat, cînd noi pronunțăm aceste cuvinte.

Ъ și Ь nu sunt litere, dar semne . Primul se numește tare, dar al doilea - moale. Ele singure nu se pronunță, dar ele influențează la pronunțarea altor litere. Traducerea cuvîntului съем - I will eat, dar семь - seven − cum vedeți, aceste cuvinte se deosebesc numai cu, prin aceste semne.

Litera Scris Denumire Cuvînt rusesc Cuvînt moldovenesc
А а Russian alphabet-А а.svg.png а army армия
Б б Russian alphabet-Б б.svg.png бэ banana банан
В в Russian alphabet-В в.svg.png вэ vodka водка
Г г Russian alphabet-Г г.svg.png гэ goose гусь
Д д Russian alphabet-Д д.svg.png дэ delegate делегат
Е е Russian alphabet-Е е.svg.png е Not yet! Ещё нет!
Ё ё Russian alphabet-Ё ё.svg.png ё yellow yolk жёлтый желток
Ж ж Russian alphabet-Ж ж.svg.png жэ Dr Zhivago доктор Живаго
З з Russian alphabet-З з.svg.png зэ zoo зоопарк
И и Russian alphabet-И и.svg.png и India Индия
Й й Russian alphabet-Й й.svg.png и краткое Toyota Тойота
К к Russian alphabet-К к.svg.png ка crocodile крокодил
Л л Russian alphabet-Л л.svg.png эл lamp лампа
М м Russian alphabet-М м.svg.png эм model модель
Н н Russian alphabet-Н н.svg.png эн nose нос
О о Russian alphabet-О о.svg.png o Volga Волга
П п Russian alphabet-П п.svg.png пэ prose проза
Р р Russian alphabet-Р р.svg.png эр rose роза
С с Russian alphabet-С с.svg.png эс start старт
Т т Russian alphabet-Т т.svg.png тэ Telephone телефон
У у Russian alphabet-У у.svg.png у goose гусь
Ф ф Russian alphabet-Ф ф.svg.png эф photo фото
Х х Russian alphabet-Х х.svg.png ха Loch Ness Лох-Несс
Ц ц Russian alphabet-Ц ц.svg.png це tsetse fly муха це-це
Ч ч Russian alphabet-Ч ч.svg.png че cheque чек
Ш ш Russian alphabet-Ш ш.svg.png ша shorts шорты
Щ щ Russian alphabet-Щ щ.svg.png ща ticklish_cheek щекотливая щека
Ъ ъ Russian alphabet-ъ.svg.png твёрдый знак I will eat съем
separates the preceding consonant from the next vowel
Ы ы Russian alphabet-ы.svg.png ы i in So be it! Так и быть!
Ь ь Russian alphabet-ь.svg.png мягкий знак 7 семь
makes the preceding consonant soft
Э э Russian alphabet-Э э.svg.png э Eh? Э?
Ю ю Russian alphabet-Ю ю.svg.png ю YouTube Ютуб
Я я Russian alphabet-Я я.svg.png я soya соя


}}

Denumirea literelor ruse[edit]

Ученик: Bine, deci. Ǐnvățați-mă măcar, cum se pronunță numele meu pe litere. Mie−mi trebuie măcar aceasta să insușesc, să știu.

Учительница: Aici nu este nici o grabă. Rușii nu pronuță numele sale pe litere, cum o fac englejii.

Ученик: Straniu. Ei ce, toți știu, cum se scriu cuvintele necunoscute?

Учительница: Cu totul invers. Ei des nu știu, dar ei fac aceasta altfel. Ei nu pronunță însuși denumirea literelor, dar în locul lor folosesc denumirile de orașe, rîuri, sau numele persoanelor cu renume. Daca voi vreți să vă învățați, cum să pronunțați numele vostru pe litere în rusă, atunci trebuie să memorizți numele persoanelor cunoscute din Russia. Elton John renumit, dar cineva va scri Elton John, ca Элтон Джон, dar alții ,ca Елтон Жон; se va primi Э și Д, sau Е și Ж, sau alte îmbinări de aceste litere.

Ученик: De ce atunci, literele ruse au denimiri?

Учительница: Denumirile vechi ale literelor aveau alcune sensuri, dar după Marea Revoluție din Octombrie în 1917 au fost schimbate.

Ученик: Dar de ce atunci ei nu le-au numit așa cum ele se ptonunță?

Учительница: Cu regret, aceasta nu e așa de simplu, dar chiar și nu e mereu posibil. Doar nu toate literele în limba rusă se pronunță. Alcune sunete foarte greu se ptonunță aparte. Cîte o dată o literă poate avea cîteva sunete, dar cîteva litere pot avea acelaș sunet.

Ученик: Ați făacut tebela, dar acum singură îmi spuneți, că ea nu e dreaptă. Sunetele și literele nu au nici o atitudine una față de alta! Așa este?

Учительница: Strict vorbind, da. Ǐn schimb litera Ё tot timpul se pronunță la fel, necătînd la aceia, în cărți această literă nu se scrie,în locul ei acolo e litera Е.

Ученик: Iată, și mai bine ! De ce dar me-ați dat această tabelă? Puteți să-mi lămuriți măcar cumva?

Учительница: De exemplu − cuiva nu−i place deloc să știe ceva. Cuvintele engleze vă vor ajuta măcar ceva să cunoașteți. După ce voi veți învăța puțin literele, citiți lecția despre fonologia limbii ruse.

Russian keyboard stickers on Amazon: