Vad är det 2

< What is it 2WikiTranslate Svenskalektion - "Vad är det?", lärare - Amanda Olsson.

Det här är en tavla. Det här är en bok. Det här är ett kuvert och ett brev. Det här är en tidning. Det här är en dator eller en laptop.

- Är det här en bok?
- Ja det är en bok.

- Är det här en tidning?
- Ja det är en tidning.

- Är det här ett kuvert?
- Ja det är ett kuvert.

- Är det här ett brev?
- Ja det är ett brev. Det är ett kuvert och ett brev.

- Och det här? Är det ett kuvert? Är det ett brev?
- Nej det är inte ett kuvert. Nej det är inte ett brev.

- Vad är det då? Vad?
- Det är varken ett kuvert eller ett brev, utan en tavla.

- Och vad är det här? En bok?
- Nej! Nej! Nej! Det är inte en bok! Inte en bok!

- Inte en bok? Så vad? Vad?
- Det är en dator. Det är en laptop. Det är en laptop.

- Är det här en dator? Är det här en laptop?
- Ja, det är en dator och en laptop.

- Är det här en laptop?
- Ja det är en laptop också.

- Vad är det här?
- Det är en..

Det här är ett bord. Det här är en stol. Det här är papper. Det här är en bläckpenna. Det här är en blyertspenna.

- Vad är det här?
- Det är...

- Och det här?
- Det är...

Det är en tavla. Det här är en bok. Det här är ett kuvert och ett brev. Det här är en tidning. Det här är en dator eller en laptop.

Bra! Bra jobbat! Slut på lektionen! Hej då!WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

Testa dig själv[edit]

1 Det här är en _______ . Book.png

stol
bok
bord
papper

2 Vad är det här? Envelope.png

Det är en laptop.
Det är en bläckpenna
Det är ett kuvert.
Det är en tidning.

3 Är det en bok eller en tidning? Newspaper.png

Det är en bok.
Det är en bok.
Det är en tidning.