Vem är det? - People 1

< Who is it 1

WikiTranslate svenskalektion: People 1. lärare - Amanda Olsson. Vem är det?

Det här är Saga. Saga är en flicka. Hon är en flicka.
Det här är Peter. Peter är en pojke. Han är en pojke.
Det här är Johanna. Johanna är en ung kvinna. Hon är en ung kvinna.
Det här är Mats. Mats är en ung man.

- Är det här Saga?
- Nej det här är inte Saga.

- Är det här Mats?
- Nej det här är inte Mats?

- Är det här Peter?
- Nej det här är inte Peter.

- Inte Peter?! Inte Mats?! Vem är det? Vem är det? Vem?
- Det här är Johanna. Hon är en flicka. Johanna är en flicka.

- Är det här är en flicka?
- Nej det här är inte en flicka.

- Inte en flicka? Vad isåfall? Vad?
- Det här är en pojke.

- Och vem är den här pojken? Peter eller Mats? Vad är han? Vad?
- Det här är en pojke.

- Och vem är det här: Peter eller Mats?
- Det här är Mats. Han heter Mats. Mats.

- Och vad är Mats? En flicka? En flicka? Vad?
- Nej! Inte en flicka!

- Och vem är det här? Är det här en ung kvinna? Vad?
- Ja, det här är en ung kvinna. Det här är Saga. Saga är en ung kvinna. Hon är en ung kvinna.

- What is this? This is a young lady or a girl? Vad är det här? Är det en ung kvinna eller en flicka?
- Det är...

- Vad är det här? Är det en ung kvinna eller en flicka?
- Det är ...

- Vad är det här? Är det en pojke eller en ung man?
- Det är ...

- Vad är det här? Är det en pojke eller en ung man?
- Det är ...

Bra! Bra jobbat! Slut på lektionen! Hej då!WikiTranslate English lesson: People 1. Teacher: Richard Brown. Who is it?

This is Kate. Kate is a girl. She is a girl.
This is Andrew. Andrew is a boy. He is a boy.
This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.
This is Maxim. Maxim is a young man.

- Is this Olga?
- No, this is not Olga.

- Is this Maxim?
- No, this isn't Maxim.

- Is this Andrew?
- No, this isn't Andrew.

- Not Andrew?! Not Maxim?! Who is it? Who is it? Who?
- This is Kate. She is a girl. Kate is a girl.

- And is this a girl?
- No, this isn't a girl.

- Not a girl? Then what? What?
- This is a boy.

- And who is a boy: Andrew or Maxim? What is he? What?
- This is Andrew. He is Andrew. This boy is Andrew. Andrew.

- And who is this: Andrew or Maxim? Who?
- This is Maxim. He is Maxim. Maxim.

- And what is Maxim? A girl? A young lady? What?
- No! Not a girl! Not a young lady! He is a young man. Not a young lady!

- A boy? A young man?
- Yes, he is a young man. Young man.

- And who is this? Is this a young lady? What?
- Yes, this is a young lady. This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.

- What is this? This is a young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Testa dig själv[edit]

1 Saga är en _______ .

flicka
ung kvinna
pojke
man

2 _______ är en pojke.

Saga
Johanna
Mats
Peter

3 Vem är en ung man?

Saga
Johanna
Mats
Peter