Vem är det? - People 2

< Who is it 2WikiTranslate svenskalektion:People 2. lärare - Amanda Olsson. Vem är det?

Det här är en ung kvinna. Det här är en ung man. Det här är en tjej. Det är en pojke. Och det här? Vem är det här?
 Det här är Maria Nilsson. Maria Nilsson - är en kvinna. Hon är en kvinna. En kvinna.
 Det här är Martin Svensson. Martin Svensson - är en man. Han är en man. En man.
 Detta är Elizabeth Grönwall. Elizabeth Grönwall - är en äldre kvinna. Hon är en äldre kvinna. En äldre kvinna .
 Detta är Eric. Eric Olsson - är en äldre man. Han är en äldre man. En äldre man.
 En äldre man - En äldre kvinna. En man - en kvinna. En ung man - en ung kvinna. En pojke - En flicka . En man - en kvinna. En äldre kvinna - En äldre man
 Det här är en man. Detta är också en man. Detta är en man . Det här är inte en man, det är en pojke.
 Denne man är gammal, och detta är inte gammal, men ung . Det här är en ung man. Han är ung.
 - Och är en pojke ung eller gammal?
 - Ung! En pojke är ung också. Han är ung.
 - Och en tjej? Är en tjej ung eller gammal?
 - Ung! En flicka är ung . Hon är också ung. Den här kvinnan är också ung. Hon är inte gammal .
 - Och den här kvinnan? Är hon ung eller gammal?
 - Hon är ung! Ung! Det är en ung kvinna.
 - Och den här kvinnan? Är hon ung?
 - Nej, det här är kvinnan inte unga. Hon är gammal. Det här är en gammal kvinna.
 Gammal kvinna, och gammal man. Ung flicka och pojke.
 En flicka, en pojke, en ung man, en man, en kvinna.
 - Vem är den här kvinnan? Elizabeth Grönwall eller Maria Nilsson?
 - Den här kvinnan är Maria Nilsson. Det här är Maria Nilsson.
 - Och vem är den här kvinnan? Elizabeth Grönwall eller Maria Nilsson?
 - Den här kvinnan är... Det här är...
 - Vem är den här mannen? Martin Svensson eller Eric Olsson?
 - Den här mannen är Eric Olsson. Det här är Eric Olsson.
 - Och vem är den här mannen? Martin Svensson eller Eric Olsson?
 - Den här mannen är... Det här är...
 - Vem är den här tjejen? Maria eller Elisabeth?
 - Den här tjejen är - Elisabeth. Det här är Elisabeth .
 - Och vem är denna unga dam? Maria eller Elisabeth?
 - Den här unga damen är... Det här är...
 - Vem är den här pojken? Martin eller Max?
 - Den här pojken är Eric. Det här är Eric.
 - Och vem är det här unge mannen? Eric eller Max?
 - Den här unge mannen är... Det här är...
 Bra! Bra gjort! Slut på lektion! Hej då!WikiTranslate English lesson: People 2. Teacher: Richard Brown. Who is it?

This is a young lady.
This is a young man.
This is a girl.
This is a boy.

- And this? Who is this?
- This is Maria White.

Maria White - is a woman.
She's a woman. A woman.

This is John Smith.
John Smith - is a man.
He's a man. A man.

This is Elizabeth Green.
Elizabeth Green - is an elderly woman.
She's an elderly woman. An elderly woman.

This is Edward Brooks.
Edward Brooks - is an elderly man.
He's an elderly man. An elderly man.

An elderly man - An elderly woman. A man - A woman. A young man - A young woman. A boy - A girl. A man - A woman. An elderly woman - An elderly man

This is a man.
This is also a man.
This is a man.
This is not a man, this is a boy.

This man is old, and this one is not old, but young.
This is a young man. He is young.

- And is a boy young or old?
- Young! A boy is young too. He's young.

- And a girl? Is a girl young or old?
- Young! A girl is young. She's also young. This lady is also young. She is not old.

- And this woman? Is she young or old?
- She's young! Young! This is a young woman.

- And this woman? Is she young?
- No, this woman is not young. She's old. This is an old woman.

Old woman, and old man. Young girl, and young boy. A girl, a boy, a young man, a man, a woman.

- Who is this woman? Elizabeth Green or Maria White?
- This woman is Maria White. This is Maria White.

- And who is this woman? Elizabeth Green or Maria White?
- This woman is ... This is...

- Who is this man? Edward Brooks or John Smith?
- This man is John Smith. This is John Smith.

- And who is this man? Edward Brooks or John Smith?
- This man is ... This is...

- Who is this girl? Olga or Kate?
- This girl is - Kate. This is Kate.

- And who is this young lady? Olga or Kate?
- This young lady is ... This is...

- Who is this boy? Andrew or Max?
- This boy is Andrew. This is Andrew.

- And who's this young man? Andrew or Max?
- This young man is... This is...

Good! Well done! End of lesson! Goodbye!

Testa dig själv[edit]

1 Maria Nilsson är en_______ .

flicka
kvinna
pojke
man

2 _______ är en ung man.

Maria Nilsson
Eric Olsson
Max
Martin

3 Vem är ung?

Eric Olsson
Маx
Elizabeth Grönwall

4 Vem är gammal?)

Maria
Eric Olsson
Martin Svensson
Max