Cine dansează?

< Who is DancingLecție de limba moldovenească: "Cine danseazaă?"

Eu dansez... Маmа dansează... Papa dansează...
- Dar fratele dansează?
- Nu, nu dansează! El nu dansează!
El cǐntă la vioară !
- Dar sora dansează?
- Nu , nu dansează! Ea nu dansează!
Ea rotește cercul.
- Cine dansează?
- Маma dansează...
Eu dansez...
Papa dansează...
Bunica dansează...
Bunelul dansează...
Eu dansez...
Noi dansăm...
Fratele nu dansează! El nu dansează!
Sora nu dansează! Ea nu dansează!
Ei nu dansează! Nu, nu dansează!
Iată cine dansează...
Familia mea dansează...
Familia mea e veselă! Pe curǐnd! English lesson: "Who is dancing?"

I am dancing ...
Mom is dancing ...
Dad is dancing ...
- Is my brother dancing?
- No, he is not dancing! He is not dancing!
He is playing the violin.
- Is my sister dancing?
- No, she is not dancing! She is not dancing!
She is spinning the hoop.
- Who is dancing?
- Mom is dancing ...
I am dancing ...
Dad is dancing ...
Grandma is dancing ...
Grandpa is dancing ...
I am dancing ...
We are dancing ...
My brother is not dancing! He is not dancing!
My sister is not dancing! She is not dancing!
They are not dancing! No, they are not dancing!
That's who is dancing ...
My family is dancing ...
My family is fun!
Bye!

Controlați-vă[edit]

1 Bunicuța _______ .

dansez
dansează
dansăm
dansezi

2 Sora _______ .

dansează
desenează
cǐntă/interpretă la vioară
roteşte cercul

3 Cine joacă la vioară?

Eu.
Sora.
Fratele.
Bunelul.