По-добре врабче в ръката отколкото орел в небесата

< A bird in the hand is worth two in the bushПо-добре врабче в ръката отколкото орел в небесата.

File:Common Crane (Grus grus) - Flickr - Lip Kee.jpg

A bird in the hand is worth two in the bush.
A bird in the hand is worth two in the bush.jpg

It's better to have a bird the hand then the two birds in the bush.

[edit]