Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα

< Roses are red

Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα,
Οι βιολέτες είναι μπλε,
Η ζάχαρη είναι γλυκιά?
Και έτσι είσαι


 Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet;
And so are you.


1 Roses are ___ . Vintage-flowers-rouse.png

blue.
red.
green.

2 Violets are ___ . Violeta 2.png

brown
yellow
blue

3 What is sweet?

Cheese. Cheese.png
Honey. Honey.png
Garlic. Garlic.png