Ποιος είναι; - People 2

< Who is it 2

Μάθημα ελληνικής γλώσσας Βικι Μεταφραστής: People 2. Δασκάλα Ελένη Αμοιρίδη. Ποιος είναι;

Αυτή είναι μια κοπέλα. Αυτός είναι ένας νεαρός. Αυτό είναι ένα κορίτσι. Αυτό είναι ένα αγόρι. Και αυτός; Αυτός ποιος είναι;
Αυτή είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα Ιωαννίδου - γυναίκα. Είναι γυναίκα.
Αυτός είναι ο Γιάννης Πιατάς. Γιάννης Πιατάς - άντρας. Είναι άντρας.
Αυτή είναι η Ζωή Παπαδοπούλου. Ζωή Παπαδοπούλου - γυναίκα. Είναι ηλικιωμένη γυναίκα.
Αυτός είναι ο Γιώργος Φώτσης. Γιώργος Φώτσης- άντρας. Είναι ηλικιωμένος άντρας.

ηλικιωμένος άντρας - ηλικιωμένη γυναίκα, άντρας- γυναίκα, νεαρός - κοπέλα, αγόρι - κορίτσι, άντρας - γυναίκα, ηλικιωμένος άντρας - ηλικιωμένη γυναίκα

Αυτός είναι ένας άντρας. Και αυτός είναι ένας άντρας. Και αυτός είναι ένας άντρας. Και αυτός είναι ένας άντρας.
Αυτός ο άντρας είναι ηλικιωμένος, αυτός δεν είναι ηλικιωμένος,είναι νέος. Αυτός είναι νεαρός ή έφηβος. Είναι νέος.

- Και το αγόρι είναι ηλικιωμένο ή νέο;
- Νέο! Το αγόρι είναι επίσης νέο. Είναι νέο.

- Και το κορίτσι; Το κορίτσι είναι νέο ή ηλικιωμένο;
- Νέο! Το κορίτσι είναι νέο. Είναι επίσης νέο. Νέο! Και η κοπέλα επίσης είναι νέα, δεν είναι ηλικιωμένη.

- Και αυτή η γυναίκα είναι νέα ή ηλικιωμένη;
- Νέα! Νέα! Αυτή η γυναίκα είναι νέα.

- Και αυτή; Νέα;
- Όχι, αυτή δεν είναι νέα. Είναι ηλικιωμένη. Αυτή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Ηλικιωμένη γυναίκα, και ηλικιωμένος άντρας. Νέο κορίτσι, και νέο αγόρι.

- Και ποια είναι αυτή η γυναίκα; Ποια είναι αυτή η γυναίκα; Είναι η Ζωή Παπαδοπούλου ή η Κατερίνα Ιωαννίδου; Ποια;
- Αυτή η γυναίκα είναι η - Κατερίνα Ιωαννίδου. Αυτή είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου.

- Και αυτή η γυναίκα ποια είναι; Η Ζωή Παπαδοπούλου ή η Κατερίνα Ιωαννίδου;
- Αυτή η γυναίκα είναι ... Αυτή είναι ...

- Ποιος είναι αυτός ο άντρας; Ο Γιώργος Φώτσης ή ο Γιάννης Πιατάς;
- Αυτός ο άντρας είναι ο Γιάννης Πιατάς. Αυτός είναι ο Γιάννης Πιατάς.

- Και αυτός ο άντρας ποιος είναι; Ο Γιώργος Φώτσης ή ο Γιάννης Πιατάς;
- Αυτός ο άντρας είναι ... Αυτός είναι ...
 
- Ποιο είναι αυτό το κορίτσι; Η Όλγα ή η Κάτια;
- Αυτό το κορίτσι είναι - η Κάτια. Αυτή είναι η Κάτια.

- Και αυτή η κοπέλα ποια είναι; Η Όλγα ή η Κάτια;
- Αυτή η κοπέλα είναι ... Αυτή είναι ...

- Και αυτό το αγόρι ποιο είναι; Ο Ανδρέας ή ο Μάξιμος;
- Αυτό το αγόρι είναι ο Ανδρέας. Αυτός είναι ο Ανδρέας.

- Και αυτός ο νεαρός ποιος είναι; Ο Ανδρέας ή ο Μάξιμος;
- Αυτός ο νεαρός είναι ... Αυτός είναι ...

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου!
WikiTranslate English lesson: People 2. Teacher: Richard Brown. Who is it?

This is a young lady.
This is a young man.
This is a girl.
This is a boy.

- And this? Who is this?
- This is Maria White.

Maria White - is a woman.
She's a woman. A woman.

This is John Smith.
John Smith - is a man.
He's a man. A man.

This is Elizabeth Green.
Elizabeth Green - is an elderly woman.
She's an elderly woman. An elderly woman.

This is Edward Brooks.
Edward Brooks - is an elderly man.
He's an elderly man. An elderly man.

An elderly man - An elderly woman. A man - A woman. A young man - A young woman. A boy - A girl. A man - A woman. An elderly woman - An elderly man

This is a man.
This is also a man.
This is a man.
This is not a man, this is a boy.

This man is old, and this one is not old, but young.
This is a young man. He is young.

- And is a boy young or old?
- Young! A boy is young too. He's young.

- And a girl? Is a girl young or old?
- Young! A girl is young. She's also young. This lady is also young. She is not old.

- And this woman? Is she young or old?
- She's young! Young! This is a young woman.

- And this woman? Is she young?
- No, this woman is not young. She's old. This is an old woman.

Old woman, and old man. Young girl, and young boy. A girl, a boy, a young man, a man, a woman.

- Who is this woman? Elizabeth Green or Maria White?
- This woman is Maria White. This is Maria White.

- And who is this woman? Elizabeth Green or Maria White?
- This woman is ... This is...

- Who is this man? Edward Brooks or John Smith?
- This man is John Smith. This is John Smith.

- And who is this man? Edward Brooks or John Smith?
- This man is ... This is...

- Who is this girl? Olga or Kate?
- This girl is - Kate. This is Kate.

- And who is this young lady? Olga or Kate?
- This young lady is ... This is...

- Who is this boy? Andrew or Max?
- This boy is Andrew. This is Andrew.

- And who's this young man? Andrew or Max?
- This young man is... This is...

Good! Well done! End of lesson! Goodbye!


1 Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι_______ .

κορίτσι
γυναίκα
αγόρι
άνδρας

2 _______ είναι νεαρός.

Η Ζωή Παπαδοπούλου
Ο Γιώργος Φώτσης
Ο Μάξιμος
Ο Ανδρέας

3 Ποιος είναι νέος;

Η ζωή Παπαδοπούλου
Ο Γιώργος Φώτσης
Ο Μάξιμος

4 Ποιος είναι ηλικιωμένος;

Η Κατερίνα Ιωαννίδου
Ο Γιώργος Φώτσης
Ο Γιάννης Πιατάς
Ο Ανδρέας