Ποιος είναι αυτός; - People 1

< Who is it 1Μάθημα ελληνικής γλώσσας Βικι Μεταφραστής: People 2. Δασκάλα Ελένη Αμοιρίδη. Ποιος είναι;

Αυτή είναι η Κάτια. Η Κάτια είναι κορίτσι. Αυτή είναι κορίτσι.
Αυτός είναι ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι αγόρι. Αυτός είναι αγόρι.
Αυτή είναι η Όλγα. Η Όλγα είναι κοπέλα. Αυτή είναι κοπέλα.
Αυτός είναι ο Μάξιμος. Ο Μάξιμος είναι νεαρός. Είναι έφηβος. Είναι νεαρός ή έφηβος.

- Αυτή είναι η Όλγα;
- Όχι, αυτή δεν είναι η Όλγα.

- Αυτός είναι ο Μάξιμος;
- Όχι, αυτός δεν είναι ο Μάξιμος.

- Αυτός είναι ο Ανδρέας;
- Όχι, αυτός δεν είναι ο Ανδρέας.

- Δεν είναι ο Ανδρέας;! Δεν είναι ο Μάξιμος;! Τότε ποιος είναι; Ποιος είναι αυτός; Ποιος?
- Αυτή είναι η Κάτια. Είναι κορίτσι. Η Κάτια είναι κορίτσι.

- Αυτό είναι κορίτσι;
- Όχι, αυτό δεν είναι κορίτσι.

- Δεν είναι κορίτσι; Τι είναι; Τι?
- Αυτό είναι αγόρι.

- Και ποιο είναι αυτό το αγόρι: ο Ανδρέα ή ο Μάξιμος; Ποιος είναι αυτός; Ποιος;
- Αυτός είναι ο Ανδρέας.Είναι ο Ανδρέας. Αυτό το αγόρι είναι ο Ανδρέας. Ανδρέας.

- Και αυτός ποιος είναι: Ο Ανδρέας ή ο Μάξιμος; Ποιος είναι;
- Αυτός είναι ο Μάξιμος. Είναι ο Μάξιμος. Μάξιμος.

- Και ο Μάξιμος τι είναι; Κορίτσι; Κοπέλα; Τι;
- Όχι! Δεν είναι κορίτσι! Δεν είναι κοπέλα! Είναι έφηβος. Είναι νεαρός. Δεν είναι κοπέλα!

- Έφηβος; Νεαρός;
- Ναι, είναι έφηβος ή νεαρός. Νεαρός.

- Και αυτή ποια είναι; Αυτή είναι κοπέλα; Ποια είναι;
- Ναι, αυτή είναι κοπέλα. Αυτή είναι η Όλγα. Η Όλγα είναι κοπέλα. Είναι κοπέλα.

- Ποια είναι αυτή; Αυτή είναι κοπέλα ή είναι κορίτσι;
- Αυτή είναι ...

- Ποια είναι αυτή; Αυτή είναι κοπέλα ή είναι κορίτσι;
-Αυτή είναι ...

- Ποιος είναι αυτό; Είναι αγόρι ή είναι νεαρός;
- Αυτός είναι...

- Ποιος είναι αυτό; Είναι αγόρι ή είναι νεαρός;
- Αυτός είναι...

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου! WikiTranslate English lesson: People 1. Teacher: Richard Brown. Who is it?

This is Kate. Kate is a girl. She is a girl.
This is Andrew. Andrew is a boy. He is a boy.
This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.
This is Maxim. Maxim is a young man.

- Is this Olga?
- No, this is not Olga.

- Is this Maxim?
- No, this isn't Maxim.

- Is this Andrew?
- No, this isn't Andrew.

- Not Andrew?! Not Maxim?! Who is it? Who is it? Who?
- This is Kate. She is a girl. Kate is a girl.

- And is this a girl?
- No, this isn't a girl.

- Not a girl? Then what? What?
- This is a boy.

- And who is a boy: Andrew or Maxim? What is he? What?
- This is Andrew. He is Andrew. This boy is Andrew. Andrew.

- And who is this: Andrew or Maxim? Who?
- This is Maxim. He is Maxim. Maxim.

- And what is Maxim? A girl? A young lady? What?
- No! Not a girl! Not a young lady! He is a young man. Not a young lady!

- A boy? A young man?
- Yes, he is a young man. Young man.

- And who is this? Is this a young lady? What?
- Yes, this is a young lady. This is Olga. Olga is a young lady. She is a young lady.

- What is this? This is a young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is young lady or a girl?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

- What is this? This is a boy or a young man?
- This is ...

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

[edit]

1 Η Όλγα είναι _______ .

κορίτσι
κοπέλα
αγόρι
κορίτσι

2 _______ είναι αγόρι.

Όλγα
Κάτια
Μάξιμος
Ανδρέας

3 Ποιος είναι νεαρός;

Η Όλγα
Η Κάτια
Ο Μάξιμος
Ο Ανδρέας

4 Έφηβος είναι_______.

κοπέλα
νεαρός
αγόρι
κορίτσι