Ποιος είναι ο αριθμός τηλεφώνου;

< What is the Phone NumberΜάθημα ελληνικής γλώσσας Βικι Μεταφραστής "Ποιος είναι ο αριθμός τηλεφώνου;" Δασκάλα: Ελένη Αμοιρίδη.

Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα.

Αυτοί είναι οι αριθμοί. Και αυτό είναι ένα τηλέφωνο και ένας τηλεφωνικός κατάλογος. Σε αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν τηλέφωνα. Εδώ υπάρχουν αριθμοί τηλεφώνων.

Ακούστε! Εγώ θα σας πω, ποιος αριθμός τηλεφώνου είναι αυτός. Κοιτάξτε! Εγώ θα γράψω τους αριθμούς τηλεφώνων.

0208 235 4418
0207 482 9233
0207 334 6528
0161 739 3749
0123 572 8309
07874 940129
07704 305391
09520 790470

Αυτό ήταν! Τώρα εσείς! Κοιτάξτε και πείτε τους αριθμούς τηλεφώνων! Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιος είναι αυτός ο αριθμός τηλεφώνου! Μιλήστε!

...

Μιλήσατε; Είπατε όλους τους αριθμούς; Όλους, όλους, όλους;

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου! Τα λέμε στο επόμενο μάθημα!


WikiTranslate English lesson - "What is the Phone Number?" Teacher: Richard Brown.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

This is numbers. This is a telephone and the telephone book.There are telephone numbers in this book.

Listen! I will say which telephone number it is.
Watch! I will write the telephone numbers.

0208 235 4418
0207 482 9233
0207 334 6528
0161 739 3749
0123 572 8309
07874 940129
07704 305391
09520 790470

That is it! And now you! Watch and say the telephone numbers! Could you tell, what telephone number is it? Tell!
...
Did you say it? Did you say all the numbers? All of them?

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!

[edit]

1 Ένα συν οχτώ μας κάνει _______ .

τέσσερα
εννιά
δέκα
εφτά

2 Speak.gif Εγώ _______ .

χορεύω
μιλάω
μιλάτε
βλέπω

3 Speak.gif _______, παρακαλώ!

Θα πω
Πείτε
Γράψτε
βλέπω

4 See.gif Παρακαλώ!

Τραγουδήστε!
Aκούστε!
Κοιτάξτε!
Επαναλάβετε!

5 Ποιος είναι ο αριθμός του _______ .

σπίτι
σπίτη
σπιτιού