Kορυδαλλός

< AlouetteΕπωδός:
Κορυδαλλάκι γλυκό κορυδαλλάκι
Κορυδαλλάκι θα σε μαδήσω!

Θα μαδήσω το κεφάλι x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Θα μαδήσω και το ράμφος x2
Και το ράμφος! x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Θα μαδήσω και τα μάτια! x2
Και τα μάτια! x2
Και το ράμφος! x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Θα μαδήσω το λαιμό σου! x2
Το λαιμό σου! x2
Και τα μάτια! x2
Και το ράμφος! x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Θα μαδήσω τα φτερά σου. x2
Τα φτερά σου! x2
Το λαιμό σου! x2
Και τα μάτια! x2
Και το ράμφος! x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Θα μαδήσω την ουρά σου. x2
Την ουρά σου! x2
Τα φτερά σου! x2
Το λαιμό σου! x2
Και τα μάτια! x2
Και το ράμφος! x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Θα μαδήσω και την πλάτη. x2
Και την πλάτη! x2
Την ουρά σου! x2
Τα φτερά σου! x2
Το λαιμό σου! x2
Και τα μάτια! x2
Και το ράμφος! x2
Το κεφάλι! x2
Κορυδαλλάκι! x2
Αααα ...

Skylark59.jpg

κεφάλι

ράμφος

μάτια

λαιμός

φτερά

ουρά

πίσω
Kορυδαλλός
κεφάλι
ράμφος
μάτια
λαιμός
φτερά
ουρά
πίσω


Refrain:
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai la tête. x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Je te plumerai le bec. x2
Et le bec! x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Je te plumerai les yeux. x2
Et les yeux! x2
Et le bec! x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Je te plumerai le cou. x2
Et le cou! x2
Et les yeux! x2
Et le bec! x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Je te plumerai les ailes. x2
Et les ailes! x2
Et le cou! x2
Et les yeux! x2
Et le bec! x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Je te plumerai la queue. x2
Et la queue! x2
Et les ailes! x2
Et le cou! x2
Et les yeux! x2
Et le bec! x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Je te plumerai le dos. x2
Et le dos! x2
Et la queue! x2
Et les ailes! x2
Et le cou! x2
Et les yeux! x2
Et le bec! x2
Et la tête! x2
Alouette! x2
Aaaah...

Skylark59.jpg

La tête

Le bec

Les yeux

Le dos

La queue

Les ailes

Le cou
Alouette
La tête
Le bec
Les yeux
Le dos
La queue
Les ailes
Le cou

[edit]