Προσευχή του Ιησού

< Jesus Prayer

Κύριε ελέησόν.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν.

Kombuskini.gif
Lord Jesus Christ,

Son of God,
have mercy on me, a sinner.

Variants:

Lord Jesus Christ,
Son of (the Living) God,
have mercy on (upon) me, a sinner.

Lord, have mercy.