Τι είναι αυτό; - Animals 2

< Animals 2

WikiTranslate Greek lesson: Animals 2. Teacher: ... Hi!

- What are they?
- They are animals.

- Τι είναι αυτό;
- It's a cow, a cow.

- Τι είναι αυτό;
- It's a horse, a horse.

- And this?
- It's a camel, a camel.
 
- Τι είναι αυτό;
- It's a sheep, a sheep.

- And this?
- It's a dog, a dog.

- Τι είναι αυτό;
- It's a cat and a mouse. A cat, a mouse, a cat and a mouse.

- Τι είναι αυτό;
- It's a fish, a fish.

- And this?
- It's a duck, a duck.

- And this?
- It's a hare, a hare.

- Τι είναι αυτό;
- It's a snake, a snake.

- What are they?
- They are animals, animals.

Good! Well done! Good-bye!

- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια αγελάδα.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια καμήλα.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα ψάρι.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτός είναι ένας σκύλος.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια γάτα.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα κουνέλι.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα φίδι.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα πάπια.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα άλογο.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα πρόβατο.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι μια πάπια.
γάταegory:Eleni Ami
γάταegory:Greek nominative caseWikiTranslate English lesson: Animals 2. Teacher: Richard Brown. Hi!

- What are they?
- They are animals.

- What's this?
- It's a cow, a cow.

- What's this?
- It's a horse, a horse.

- And this?
- It's a camel, a camel.
 
- What's this?
- It's a sheep, a sheep.

- And this?
- It's a dog, a dog.

- What's this?
- It's a cat and a mouse. A cat, a mouse, a cat and a mouse.

- What's this?
- It's a fish, a fish.

- And this?
- It's a duck, a duck.

- And this?
- It's a hare, a hare.

- What's this?
- It's a snake, a snake.

- What are they?
- They are animals, animals.

Good! Well done! Good-bye!|Τι είναι αυτό; - Animals 2|Animals 2|Target=Greek|Level=0}}Warning: Display title 'Τι είναι αυτό; - Animals 2' overrides earlier display title 'ru'.