Τι είναι αυτό; - Animals 2

< Animals 2

WikiTranslate Greek lesson: Animals 2. Teacher: ... Hi!

- What are they?
- They are animals.

- Τι είναι αυτό;
- It's a cow, a cow.

- Τι είναι αυτό;
- It's a horse, a horse.

- And this?
- It's a camel, a camel.
 
- Τι είναι αυτό;
- It's a sheep, a sheep.

- And this?
- It's a dog, a dog.

- Τι είναι αυτό;
- It's a cat and a mouse. A cat, a mouse, a cat and a mouse.

- Τι είναι αυτό;
- It's a fish, a fish.

- And this?
- It's a duck, a duck.

- And this?
- It's a hare, a hare.

- Τι είναι αυτό;
- It's a snake, a snake.

- What are they?
- They are animals, animals.

Good! Well done! Good-bye!

- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια αγελάδα.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια καμήλα.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα ψάρι.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτός είναι ένας σκύλος.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτή είναι μια γάτα.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα κουνέλι.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα φίδι.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα πάπια.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα άλογο.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα πρόβατο.
- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι μια πάπια.
γάταegory:Eleni Ami
γάταegory:Greek nominative case

Play WikiTranslate English lesson: Animals 2. Teacher: Richard Brown. Hi!

- What are they?
- They are animals.

- What's this?
- It's a cow, a cow.

- What's this?
- It's a horse, a horse.

- And this?
- It's a camel, a camel.
 
- What's this?
- It's a sheep, a sheep.

- And this?
- It's a dog, a dog.

- What's this?
- It's a cat and a mouse. A cat, a mouse, a cat and a mouse.

- What's this?
- It's a fish, a fish.

- And this?
- It's a duck, a duck.

- And this?
- It's a hare, a hare.

- What's this?
- It's a snake, a snake.

- What are they?
- They are animals, animals.

Good! Well done! Good-bye!

Τι είναι αυτό;

1 Αυτή είναι μια _______ . Sheep.png

snake
σκύλος
γάτα
πρόβατο

2 Cow1.png Αυτή είναι μια _______ .

fish
cow
πάπια
άλογο

3 Αυτή είναι μια _______ . Mouse.png

ποντίκι
πρόβατο
cow
σκύλος

4 Camel.png Αυτή είναι μια _______ .

hare
ποντίκι
πάπια
camel

5 _______ Fish.png

fish
πρόβατο
snake
σκύλος

6 Snake.png Αυτή είναι μια _______ .

πρόβατο
fish
snake
πάπια

7 Αυτή είναι μια _______ . Dog.png

ποντίκι
cow
camel
σκύλος

8 Cat.png Αυτή είναι μια _______ .

σκύλος
άλογο
γάτα
hare

9 Αυτή είναι μια _______ . Hare.png

ποντίκι
hare
πάπια
camel

10 Duck.png Αυτή είναι μια _______ .

άλογο
πάπια
fish
ποντίκι

11 Αυτή είναι μια _______ . Horse.png

πάπια
άλογο
cow
σκύλος