Робин-Бобин

< Robin the Bobbin

Робин-Бобин
Кое-как
Подкрепился
Натощак:
Съел телёнка
Утром рано,
Двух овечек и барана,
Съел корову
Целиком
И прилавок
С мясником,
Сотню жаворонков в тесте
И коня с телегой вместе,
Пять церквей и колоколен -
Да ещё и недоволен!

Robin the Bobbin, the big-bellied Ben,
He ate more meat than fourscore men;
He ate a cow, he ate a calf,
He ate a butcher and a half;
He ate a church, he ate a steeple,
He ate the priest and all the people!
A cow and a calf,
An ox and a half,
A church and a steeple,
And all the good people,
And yet he complained that his stomach wasn't full.