Ποιος χορεύει;

< Who is dancing(Redirected from Who is Dancing/Greek)

Μάθημα ελληνικής γλώσσας: "Ποιος χορεύει;"
Εγώ χορεύω...
Η μαμά χορεύει...
Ο μπαμπάς χορεύει...
- Ο αδελφός χορεύει;
- Όχι, δεν χορεύει! Αυτός δεν χορεύει!
Αυτός παίζει βιολί.
- Η αδελφή χορεύει;
-Όχι, δεν χορεύει! Αυτή δεν χορεύει!
Αυτή στροβιλίζει το στεφάνι.
- Ποιος χορεύει;
- Η μαμά χορεύει...
Εγώ χορεύω...
Ο μπαμπάς χορεύει...
Η γιαγιά χορεύει...
Ο παππούς χορεύει...
Εγώ χορεύω...
Εμείς χορεύουμε...
Ο αδελφός δεν χορεύει! Αυτός δεν χορεύει!
Η αδελφή δεν χορεύει! Αυτή δεν χορεύει!
Αυτοί δεν χορεύουν! Όχι, δεν χορεύουν!
Ορίστε ποιος δεν χορεύει...
Η οικογένεια μου χορεύει...
Η οικογένεια μου είναι χαρούμενη!
Γεια σου! English lesson: "Who is dancing?"

I am dancing ...
Mom is dancing ...
Dad is dancing ...
- Is my brother dancing?
- No, he is not dancing! He is not dancing!
He is playing the violin.
- Is my sister dancing?
- No, she is not dancing! She is not dancing!
She is spinning the hoop.
- Who is dancing?
- Mom is dancing ...
I am dancing ...
Dad is dancing ...
Grandma is dancing ...
Grandpa is dancing ...
I am dancing ...
We are dancing ...
My brother is not dancing! He is not dancing!
My sister is not dancing! She is not dancing!
They are not dancing! No, they are not dancing!
That's who is dancing ...
My family is dancing ...
My family is fun!
Bye!


Δοκίμασε τον εαυτό σου[edit]

1 Η γιαγιά _______ .

χορεύω
χορεύει
χορεύουμε
χορεύεις

2 Η αδελφή _______ .

χορεύει
ζωγραφίζει
παίζει βιολί
στροβιλίζει το στεφάνι

3 Ποιος παίζει βιολί;

Εγώ.
Η αδελφή.
Ο αδελφός.
Ο παππούς.