Φῶς ἱλαρὸν

< Phos HilaronΦώς ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός,
ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ,
ελθόντες επί τήν ηλίου δύσιν,
ιδόντες φώς εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα,
Υιόν, καί άγιον Πνεύμα, Θεόν,
Αξιόν σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις,
Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος σέ δοξάζει.

O Gladsome Light of the Holy Glory of the Immortal Father, Heavenly, Holy, Blessed Jesus Christ!

Now that we have come to the setting of the sun and behold the light of evening, we praise God Father, Son and Holy Spirit.

For meet it is at all times to worship Thee with voices of praise. O Son of God and Giver of Life, therefore all the world doth glorify Thee.

http://orthodoxtwopartmusic.org/files/01_MIXST083_TwoPart.mp3
http://orthodoxtwopartmusic.org/files/O-Gladsome-Valaam.mp3
http://orthodoxtwopartmusic.org/files/01_MIXST082_TwoPart.mp3
http://orthodoxtwopartmusic.org/files/O-gladsome-light-byzantine.MID
http://www.stanthonysmonastery.org/music/Vespers/b2955_Joyous_Light.pdf
http://dowoca.org/files/music/Vespers/gladsome_light_carp.pdf

[edit]


Jesus Prayer.jpg