Τρισάγιος ύμνοςo

< Trisagion

Άγιος ο Θεός,
άγιος Ισχυρός,
άγιος Αθάνατος,
ελέησον ημάς

Δόξα Πατρί και Υιώ
και Αγίω Πνεύματι,
και νυν και αεί
και εις τους αιώνας
των αιώνων. Αμήν.

Holy God,
Holy and Mighty,
Holy and Immortal,
have mercy on us.

Holy God,
Holy, Mighty,
Holy, Immortal,
have mercy on us.


Trisagion.jpg