Roses janë të kuqe

< Roses are redRoses janë të kuqe,
Violets janë blu,
Sheqeri është e ëmbël;
Dhe kështu jeni ju


  Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet;
And so are you.

[edit]

1 Roses are ___ . Vintage-flowers-rouse.png

blue.
red.
green.

2 Violets are ___ . Violeta 2.png

brown
yellow
blue

3 What is sweet?

Cheese. Cheese.png
Honey. Honey.png
Garlic. Garlic.png