Mami, Babi

< Russian game - Mummy, Daddy– Mami, babi!
– Çfarë, çfarë, çfarë?
– Miqtë po vijnë!
– Dhe çfarë?
– Përshëndetje, përshëndetje!
– Puthje, puthje, puthje!
– Përshëndetje, përshëndetje!
– Puthje, puthje, puthje!
 

- Mummy, daddy!
- What, what, what?
- Guests are coming!
- And so what?
- Hello, hello!
- Kiss, kiss, kiss!
- Hello, hello!
- Kiss, kiss, kiss!

[edit]