Kush po kërcen?

< Who is dancing(Redirected from Who is Dancing/Albanian)

WikiTranslate mësim në shqip - "Kush po kërcen?", Mësuese - Edlira Dushku.

Mësim në shqip: "Kush po kërcen?"
Unë po kërcej...
Mami po kërcen...
Babi po kërcen ...
- Është vëllai im duke kërcyer?
- Jo, ai nuk po kërcen! Ai nuk është duke kërcyer!
Ai po luan në violinë.
- Është motra ime duke kërcyer?
- Jo, ajo nuk po kërcen! Ajo nuk është duke kërcyer!
She is spinning the hoop.
- Kush po kërcen?
- Mami po kërcen ...
Unë po kërcej ...
Babi po kërcen ...
Gjyshja po kërcen ...
Gjyshi po kërcen ...
Unë po kërcej ...
Ne po kërcejmë ...
Vëllai im nuk po kërcen. Ai nuk po kërcen!
Motra ime nuk po kërcen. Ajo nuk po kërcen!
Ata nuk po kërcejnë!
Jo, ata nuk po kërcejnë!
Kjo është ajo që po kërcen ...
Familja ime po kërcen ...
Familja ime po argëtohet!
Mirupafshim!


 English lesson: "Who is dancing?"

I am dancing ...
Mom is dancing ...
Dad is dancing ...
- Is my brother dancing?
- No, he is not dancing! He is not dancing!
He is playing the violin.
- Is my sister dancing?
- No, she is not dancing! She is not dancing!
She is spinning the hoop.
- Who is dancing?
- Mom is dancing ...
I am dancing ...
Dad is dancing ...
Grandma is dancing ...
Grandpa is dancing ...
I am dancing ...
We are dancing ...
My brother is not dancing! He is not dancing!
My sister is not dancing! She is not dancing!
They are not dancing! No, they are not dancing!
That's who is dancing ...
My family is dancing ...
My family is fun!
Bye!


Testo veten[edit]

1 Gjyshja_______ .

kërcen
po kërcen
po kërcej
po kërcejmë

2 Motra im _______ .

po kërcen
po vizaton
po luan në violinë
spinning the hoop

3 Kush po luan në violinë?

Unë.
Motra.
Vëllai.
Gjyshi.