Μια οικογένεια καλά

< A Merry Family

Μαθήματος ελληνικών: Μια οικογένεια καλά.

Αυτή είμαι εγώ ...
Αυτή είναι η μητέρα μου ...
Αυτός είναι ο μπαμπάς μου ...
Αυτός είναι ο αδελφός μου ...
Αυτή είναι η αδελφή μου ...
Αυτή είναι η γιαγιά μου ...
Αυτός είναι ο παππούς μου ...
Αυτή είναι η οικογένειά μου ... Η οικογένειά μου ...
H καλή μου οικογένεια ...
Αντίο!

Play English lesson: "A Merry Family". Teacher: Maya Anning.

This is me...
This is my mother...
This is my father...
This is my brother...
This is my sister...
This is my grandmother...
This is my grandfather...
This is my family... My family ...
My merry family ...
Bye!

Δοκίμασε τον εαυτό σου

1 Russian-Grandma-dances.gif This grandmother is _______ .

sad
merry
unhappy

2 My sister is _______ . Girl.png

unhappy
happy

3 My brother is _______ . Boy.png

upset
jolly
miserable