Μια οικογένεια καλά

< A Merry Family

Μαθήματος ελληνικών: Μια οικογένεια καλά.

Αυτή είμαι εγώ ...
Αυτή είναι η μητέρα μου ...
Αυτός είναι ο μπαμπάς μου ...
Αυτός είναι ο αδελφός μου ...
Αυτή είναι η αδελφή μου ...
Αυτή είναι η γιαγιά μου ...
Αυτός είναι ο παππούς μου ...
Αυτή είναι η οικογένειά μου ... Η οικογένειά μου ...
H καλή μου οικογένεια ...
Αντίο!

English lesson: "A Merry Family".

This is me...
This is my mother...
This is my father...
This is my brother...
This is my sister...
This is my grandmother...
This is my grandfather...
This is my family... My family ...
My merry family ...
Bye!