Τι είναι αυτό;

< What is it 1

Μάθημα ελληνικής γλώσσας Βίκι Μεταφραστής "Τι είναι αυτό;" Δασκάλα - Ελένη Αμοιρίδη.

Aυτό είναι ένα τραπέζι. Αυτό είναι μία καρέκλα. Αυτό είναι ένα χαρτί. Αυτό είναι ένα στυλό. Αυτό είναι ένα μολύβι.

- Αυτό είναι ένα στυλό;
- Ναι, αυτό είναι ένα στυλό.

- Αυτό είναι ένα μολύβι;
- Ναι, αυτό είναι ένα μολύβι.

- Αυτό είναι ένα χαρτί;
- Ναι, αυτό είναι ένα χαρτί.

- Αυτό είναι ένα τραπέζι;
- Ναι, αυτό είναι ένα τραπέζι.

- Αυτή είναι μία καρέκλα;
- Ναι, αυτή είναι μία καρέκλα.

- Αυτή είναι μία καρέκλα;
- Όχι, αυτή δεν είναι μία καρέκλα.

- Αυτό είναι ένα τραπέζι;
- Όχι, αυτό δεν είναι ένα τραπέζι.

- Αυτό είναι χαρτί;
- Όχι, αυτό δεν είναι χαρτί.

- Τι είναι αυτό; είναι ένα στυλό;
- Όχι, αυτό δεν είναι ένα στυλό.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα μολύβι.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι μία καρέκλα.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ένα τραπέζι.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι χαρτί.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι...

- Και αυτό;
- Αυτό είναι...

Αυτό είναι ένα τραπέζι. Aυτή είναι μία καρέκλα. Αυτό είναι χαρτί. Αυτό είναι ένα στυλό. Αυτό είναι ένα μολύβι.

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου!


WikiTranslate Russian lesson: School 1. Teacher: Natalia Brown. What is it?

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

A chair, a table, a pencil, paper, a pen. This is a pen, a pen.

- Is this a pen?
- Yes, it is a pen.

- Is this a pencil?
- Yes, it's a pencil.

- Is this paper?
- Yes, it's paper.

- Is this a table?
- Yes, it's a table.

- Is this a chair?
- Yes, it's a chair.

- Is this a chair?
- No, it is not a chair.

- Is this a table?
- No, it's not a table.

- Is this paper?
- No, it's not paper.

- What is this? Is it a pen?
- No, it's not a pen.

- What's this?
- It's a pencil.

- What's this?
- It's a chair.

- What's this?
- It's a table.

- What's this?
- It's paper.

- What's this? And this?
- It's ...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!|


Δοκίμασε τον εαυτό σου[edit]

1 Αυτό _______ . Pen.png

καρέκλα
στυλό
τραπέζι
χαρτί

2 Αυτό _______ . Pencil.png

καρέκλα
στυλό
χαρτί
μολύβι

3 Τι είναι αυτό; Chair.png

Αυτό είναι τραπέζι.
Αυτό είναι στυλό.
Αυτό είναι καρέκλα.
Αυτό είναι χαρτί.

|L=0 |PL= }}