Τι χρώμα είναι;

< Colours 2


Χρώματα, μάθημα δεύτερο: "Τι χρώμα είναι αυτό;" Δάσκαλος: Βασίλης Παπαδόπουλος.

Είναι κόκκινο. Είναι πράσινο. Είναι κίτρινο. Είναι μπλε.

- Είναι κόκκινο;
- Ναι, είναι κόκκινο.
- Είναι πράσινο;
- Ναι, είναι πράσινο.
- Είναι μπλε;
- Ναι, είναι μπλε.
- Είναι κίτρινο;
- Ναι, είναι κίτρινο.

- Είναι κίτρινο;
- Όχι, δεν είναι κίτρινο.
- Είναι πράσινο;
- Όχι, δεν είναι πράσινο.
- Είναι κόκκινο;
- Όχι, δεν είναι κόκκινο.
- Είναι μπλε;
- Όχι, δεν είναι μπλε.
- Τι χρώμα είναι;
- Είναι μαύρο.

- Είναι μαύρο;
- Όχι, δεν είναι μαύρο.
- Τι χρώμα είναι;
- Είναι λευκό. Λευκό.
- Και αυτό; Τι χρώμα είναι αυτό;
- Αυτό είναι γκρι. Γκρι.

- Και αυτό; Είναι αυτό λευκό;
- Όχι, δεν είναι λευκό.
- Είναι γκρι;
- Όχι, δεν είναι γκρι.
- Είναι μαύρο;
- Όχι, δεν είναι μαύρο.
- Κίτρινο, κίτρινο, αυτό είναι κίτρινο!
- Όχι, δεν είναι κίτρινο.
- Είναι μπλε. Μπλε!
- Όχι, δεν είναι μπλε.
- Είναι πράσινο, πράσινο!
- Όχι, δεν είναι πράσινο.
- Είναι καφε;
- Ναί, βέβαια, είναι καφέ. Αυτό είναι καφέ.

- Και αυτό; Τι χρώμα είναι αυτό; Είναι μπλε;
- Ναι, είναι μπλε.
- Είναι σκούρο μπλε;
- Όχι, αυτό δεν είναι σκούρο μπλε.
- Τι χρώμα είναι αυτό;
- Αυτό είναι ανοιχτό μπλε.

- Και αυτό; Τι χρώμα είναι αυτό; Είναι κόκκινο;
- Όχι, δεν είναι κόκκινο.
- Είναι άσπρο;
- Όχι, δεν είναι άσπρο.
- Είναι μπλέ;
- Όχι, δεν είναι μπλε.
- Είναι αυτό ροζ χρώμα;
- Όχι, αυτό δεν είναι ροζ.
- Πορτοκαλί;
- Όχι, δεν είναι πορτοκαλι.
- Τι χρώμα είναι;
- Είναι μωβ.

- Και αυτό; Είναι και αυτό μωβ;
- Όχι, δεν είναι μωβ.
- Είναι αυτό κόκκινο;
- Όχι, δεν είναι κόκκινο.
- Είναι άσπρο;
- Όχι, δεν είναι άσπρο.
- Ω, αυτό είναι ροζ!
- Ναι, αυτό είναι ροζ! Ροζ, σωστά!

- Είναι και αυτό επίσης ροζ;
- Όχι, αυτό δεν είναι ροζ.
- Είναι κόκκινο;
- Όχι, αυτό δεν είναι κόκκινο.
- Είναι λευκό;
- Όχι, δεν είναι λευκό.
- Είναι μαύρο;
- Όχι, δεν είναι μάυρο.
- Είναι γκρι;
- Όχι, αυτό δεν είναι γκρι.
- Αυτό, είναι καφέ;
- Όχι, δεν είναι καφέ.
- Τι χρώμα είναι αυτό;
- Αυτό είναι πορτοκαλί.

- Τι χρώμα είναι αυτό;
- Αυτό είναι μαύρο.
- Τι χρώμα είναι αυτο;
- Αυτό είναι λευκό.
- Τι χρώμα είναι αυτο;
- Αυτό είναι κόκκινο.
- Τι χρώμα είναι αυτο;
- Αυτό είναι μπλε.
- Τι χρώμα είναι αυτο;
- Αυτό είναι γκρι.
- Τι χρώμα είναι αυτο;
- Αυτό είναι καφέ.
- Τι χρώμα είναι αυτο;
- Αυτό είναι πράσινο.

Τέλος του δευτέρου μαθήματος "Χρώματα". Μπράβο! Ως το επόμενο μάθημα!English, lesson two: "What colour is it?" Teacher - Chris Heath.

It is red. It is green. It is yellow. It is blue.

- Is it red?
- Yes, it is red.
- Is it green?
- Yes, it is green.
- Is it yellow?
- Yes, it is yellow.
- Is it blue?
- Yes, it is blue.

- Is it yellow?
- No, it isn't yellow.
- Is it green?
- No, it isn't green.
- Is it red?
- No, it isn't red.
- Is it blue?
- No, it isn't blue.
- What colour is it?
- It is black.

- Is it black?
- No, it's not black.
- What colour is it?
- It's white. White.
- And this? What colour is this?
- This is grey. Grey.

- And this? Is this white?
- No, it isn't white.
- Is it grey?
- No, it isn't grey.
- Is it black?
- No, it isn't black.
- Yellow, yellow, this is yellow!
- No, it isn't yellow.
- It is blue, blue!
- No, it isn't blue.
- Is it green, green?
- No, it isn't green.
- Is it brown?
- Yes, of course, it is brown. This is brown.

- And this? What colour is this? Is this blue?
- Yes, this is blue.
- Is this dark blue?
- No, this isn't dark blue.
- What colour is this?
- This is light blue.

- And this? What colour is this? Is this red?
- No, this isn't red.
- Is this white?
- No, this isn't white.
- Is this blue?
- No, this isn't blue.
- Is this a pink colour?
- No, this isn't pink.
- Orange?
- No, this isn't orange.
- What colour is it?
- This is violet.

- And this, is this violet too?
- No, this isn't violet.
- Is this red?
- No, this isn't red.
- Is this white?
- No, this isn't white.
- Oh, this is pink!
- Yes, this is pink. Of course it's pink. Pink!

- And is this pink too?
- No, this isn't pink.
- Is this red?
- No, this isn't red.
- Is this white?
- No, this isn't white.
- Is this black?
- No, this isn't black.
- Is this grey?
- No, this isn't grey.
- Is this brown?
- No, this isn't brown.
- What colour is this?
- This is orange.

- What colour is this?
- This is black.
- What colour is this?
- This is white.
- What colour is this?
- This is red.
- What colour is this?
- This is blue.
- And what colour is this?
- This is grey.
- And what colour is this?
- This is brown.
- And what colour is this?
- This is green.

End of the second lesson "Colours".
Well done! Until the next lesson!