Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια

< Head, Shoulders, Knees and ToesΚεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια,
γόνατα και πόδια x2

Και μάτια και αυτιά και στόμα και μύτη

Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια
γόνατα και πόδια.

Τοποθετήστε και τα δύο χέρια στα μέρη του σώματος, όπως αναφέρονται.
Κάθε φορά που τραγουδάμε το τραγουδάκι, πάει όλο και πιο γρήγορα.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes x2

And eyes, and ears, and mouth,
And nose

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes

Place both hands on parts of body as they are mentioned.
Next time sing each verse faster and faster.

[edit]