Πράσινο χορτάρι

< Colours - Green Grass


 πράσινο χορτάρι,
γαλάζιος ουρανός,
άσπρα σύννεφα,
κίτρινος ήλιος,
μπλε σπίτι,
κόκκινη πεταλούδα,
μοβ λουλούδι,
καφέ άλογο,
κόκκινες πεταλούδες,
μοβ λουλούδιαRussian WikiTranslate Lesson: Colours, Green grass. Teacher: Natasha Brown. green grass,
blue sky,
white clouds,
yellow sun,
light blue house,
red butterfly,
purple flower,
brown horse,
red butterfly, red butterfly, red butterflies,
pink flower, pink flower, pink flowers

- Is it a good picture?
- It's good! And now answer the questions...

Right - wrong, right - wrong, right - wrong... Wow! Correct! Everything is correct!

- I'm great! Everything is correct!
- And what about you? Is everything correct?

Good! Bye-bye! Until the next lesson!|Πράσινο χορτάρι|Colours - Green Grass|Target=Greek|Level=0}}Warning: Display title 'Πράσινο χορτάρι' overrides earlier display title 'ru'.