Τι είναι αυτό; 2

< What is it 2


Μάθημα ελληνικής γλώσσας Βίκι Μεταφραστής "Τι είναι αυτό;" Δασκάλα - Ελένη Αμοιρίδη.

Αυτός είναι ένας πίνακας. Αυτό είναι ένα βιβλίο. Αυτός είναι ένας φάκελος και ένα γράμμα. Αυτή είναι μία εφημερίδα. Αυτός είναι ένας υπολογιστής, νόουτμπουκ ή λάπτοπ.

- Αυτό είναι ένα βιβλίο;
- Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο.

- Αυτή είναι μία εφημερίδα;
- Ναι, αυτή είναι μία εφημερίδα.

- Αυτός είναι ένας φάκελος;
- Ναι, αυτός είναι ένας φάκελος.

- Αυτό είναι ένα γράμμα;
- Ναι, αυτό είναι ένα γράμμα. Αυτός είναι ένας φάκελος και ένα γράμμα.

- Και αυτό; Αυτός είναι ένας φάκελος; Αυτό είναι ένα γράμμα;
- Όχι, αυτός δεν είναι ένας φάκελος! Όχι, αυτό δεν είναι ένα γράμμα!

- Τι είναι τότε; Τι;
- Αυτός δεν είναι ένας φάκελος, αυτό δεν είναι ένα γράμμα, είναι ένας πίνακας. Αυτός είναι ένας πίνακας!

- Και αυτό τι είναι; Βιβλίο;
- Όχι, όχι, όχι! Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο! Δεν είναι βιβλίο!

- Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο; Τότε τι είναι; Τι;
- Αυτός είναι ένας υπολογιστής. Αυτό είναι ένα νόουτμπουκ. Αυτό είναι ένα λάπτοπ.

- Αυτός είναι ένας υπολογιστής; Αυτό είναι νόουτμπουκ;
- Ναι, αυτός είναι και υπολογιστής και νόουτμπουκ.

- Αυτό είναι ένα λάπτοπ;
- Ναι, αυτό είναι επίσης και λάπτοπ. Αυτός είναι ένας υπολογιστής που είναι και νόουτμπουκ και λάπτοπ.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι...

Αυτό είναι ένα τραπέζι. Αυτή είναι μια καρέκλα. Αυτό είναι ένα χαρτί. Αυτό είναι ένα στυλό. Αυτό είναι ένα μολύβι.

- Τι είναι αυτό;
- Αυτό είναι ...

- Και αυτό;
- Αυτό είναι ...

Αυτός είναι ένας πίνακας. Αυτό είναι ένα βιβλίο. Αυτός είναι ένας φάκελος και ένα γράμμα. Αυτή είναι μία εφημερίδα. Αυτός είναι ένας υπολογιστής, νόουτμπουκ ή λάπτοπ.

Πολύ καλά! Μπράβο! Τέλος μαθήματος! Γεια σου!
WikiTranslate English lesson: School 2. Teacher: Richard Brown. What is it?

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

This is a newspaper, a computer, a board, a book. It's a book, a book.

- Is this a book?
- Yes, it is a book.

- Is this a newspaper?
- Yes, it's a newspaper.

- Is this an envelope?
- Yes, it's an envelope.

- Is this a letter?
- Yes, it's a letter. It's an envelope and a letter.

- And this? Is this an envelope? Is this a letter?
- No, this is not an envelope! No, this is not a letter.

- What is it then? What?
- It's neither an envelope, nor a letter, but a board. It's a board!

- And what is this? A book?
- No! No! No! It's not a book! Not a book!

- Not a book? Then what? What?
- It's a computer. It's a laptop. It's a notebook.

- Is this a computer? Is this a laptop?
- Yes, it's a computer and a laptop.

- Is this a notebook?
- Yes, it's also a notebook. It's a computer, laptop or notebook.

- What is this?
- It's...

This is a table, a table. This is a chair, a chair. This is paper, paper. This is a pen, a pen. This is a pencil, a pencil.

- What is this? And this?
- It's...

This is a board, a board. This is a book, a book. This is an envelope and a letter, an envelope and a letter. This is a newspaper, a newspaper. This is a computer, laptop or notebook, laptop, notebook.

Good! Well done! End of the lesson! Goodbye!


Δοκίμασε τον εαυτό σου[edit]

1 Αυτό είναι _______ . Book.png

μία καρέκλα
ένα βιβλίο
ένα τραπέζι
ένα χαρτί

2 Τι είναι αυτό; Envelope.png

Αυτό είναι ένα λάπτοπ.
Αυτό είναι ένα στυλό.
Αυτός είναι ένας φάκελος.
Αυτή είναι μια εφημερίδα.

3 Αυτό είναι ένα βιβλίο, μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό; Newspaper.png

Αυτό είναι ένα περιοδικό.
Αυτό είναι ένα βιβλίο.
Αυτή είναι μια εφημερίδα.