Πως προφέρεται μια λέξη;

< How to spell a word
School girl.png

Πως προφέρεται μια λέξη.

  1. Κοίτα τη λέξη και πες την αργά.
  2. Κοίτα τη λέξη και πες τα γράμματα ένα-ένα.
  3. Κλείσε τα μάτια σου. Πρόφερε τη λέξη αργά και μετά πες τα γράμματά της.
  4. Κοίταξε τη λέξη για να ελέγξεις την ορθογραφία της.
  5. Γράψε τη λέξη και έλεγξε αν την έγραψες σωστά.

Play How to spell a word

Play Look at the word and say it softly.

Play Look at the word and say the letters one by one.

Play Close your eyes. Say the word softly, then say the letters.

Play Look at the word to check your spelling.

Play Write the word and check if you've spelt it correctly.